Andre regioner

Menneskerettighetsakademiet tar oppdrag internasjonalt når vi blir bedt om det. Vi holder gjerne foredrag og organiserer kurs. Akademiet har eksempelvis organisert fem-dages kurs i menneskerettigheter og fredelig konflikthåndtering i Burundi og India, og organisert en internasjonal konferanse om menneskerettighetsundervisning i St. Petersburg i 2013 der også representanter fra Europarådet, Human Rights Education Associates og NGOkoalisjonen ved FNs Menneskerettighetsråd i Geneve var representert.

På oppdrag av Judo for fred i Det internasjonale judo-forbundet, har Menneskerettighetsakademiet organisert to fem-dagers kurs i menneskerettigheter og fredelig konflikthåndtering for trenere og ledere av nasjonale judoforbund i Afrika og Asia. Foruten kunnskapsoverføring, var målet å bevisstgjøre deltakerne på sin viktige funksjon som ungdomsledere og rollen som sport kan ha for fred og forsoning. Bildet over viser deltakerne på kurset i Burundi, mens bildet nedenfor viser byen Jaipur der kurset i India foregikk.

Siste nytt