Bulgaria

Development of a monitoring methodology and conducting a national monitoring of policy and institutional practice in relation to domestic and gender-based violence in Bulgaria (2019-2021).

Menneskerettighetsakademiet (MRA) er partner i et prosjekt som skal utforske bedre virkemidler for å motvirke kjønnsrelatert vold og vold i nære relasjoner i Bulgaria. Hvilke mekanismer fungerer? Hva fungerer ikke? Hvordan bør politikken utformes? Omfattende undersøkelser skal gjennomføres. Krisesentre, politi og en rekke andre sentrale aktører skal intervjues. Akademiet skal spille inn norske erfaringer. Med i MRAs team er Solveig Bergman, avdelingsleder på Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress. Ansvarlig partner er PULSE Foundation (Pernik). I tillegg er Center for the Study of Democracy (Sofia) partner, sammen med MRA. Prosjektet er finansiert gjennom de såkalte EØS midlene.

Increasing Democratic Competence and Understanding of Human Rights among Young People (2019-2022)

How can museums contribute to human rights and democracy education of young people? The Human Rights Academy, together with Partners Bulgaria Foundation as the leading partner, and representatives from schools, municipality and museums in the Bulgarian municipalities Montana, Varshets, Blagoevgrad and Gotse Delchevof,  will work with schools and museums to increase the democratic competence and human rights understanding among young people. The project will be implemented from October 2019 to February 2022. 

"Between Fact and Fake: Building Resilience to Misinformation". Internasjonal workshop i Sofia, Bulgaria (2018)

Mai 2018. I alt 30 deltakere fra 14 europeiske land deltok på workshopen «Between Fact and Fake: Building Resilience to Misinformation” i Sofia, Bulgaria 28. og 29. mai. Det var fakultetet for økonomisk sosiologi ved Universitetet i Sofia, Partners Bulgaria Foundation og Partners for Democratic Change (Slovakia) som organiserte samlingen. Deltakere var forskere, journalister, pedagoger samt representanter fra en rekke ulike sivilsamfunnsorganisasjoner. Menneskerettighetsakademiet var også tilstede i Sofia. Les om workshopen her

Nasjonal studie om vold i nære relasjoner og kjønnsrelatert vold (2015-2017)

Sammen med Partners Bulgaria Foundation (PBF, Sofia, Bulgaria) og Center for the Study of Democracy (CSD, Sofia, Bulgaria) har Menneskerettighetsakademiet (MRA) gjennom 2015 og 2016 vært partner i et prosjekt som har hatt som mål å kartlegge og forebygge vold i nære relasjoner og kjønnsrelatert vold i Bulgaria. Det er første gangen slik vold er blitt systematisk kartlagt i landet. Studien bekrefter at vold i nære relasjoner og kjønnsrelatert vold er et omfattende problem, og at virkemidlene for å motvirke volden er lite effektive. Nå er det opp til bulgarske myndigheter å sette tematikken på dagsorden og utvikle gode verktøy for å håndtere problemet. Prosjektet er støttet av norske EØS midler (Norway Grants).

Pressekonferansen der studien ble lansert. September 2016.

Omfattende forskning

Studien har inkludert en landsomfattende intervjuundersøkelse, undersøkelser blant representanter for rom (særlig jenter og kvinner), politifolk og sosialarbeidere, intervjuer med ansatte på krisesentre for barn og voksne, samt intervjuer med ofre.

Slavyanka Ivanova (CSD) har vært hovedansvarlig for forskningsarbeidet og skrevet den analytiske rapporten. Solveig Bergman (Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress) og Lillian Hjorth (Menneskerettighetsakademiet) har, på bakgrunn av rapporten, utarbeidet forskningsartikkelen "Domestic og Gender Based Violence in Bulgaria". Her redegjøres for bakgrunnen for undersøkelsen og de viktigste funnene.

Prosjektet er støttet av bulgarske myndigheter og finansiert gjennom de såkalte EØS midlene, der Norge bidrar med 97% og Island og Lichetstein med resten. 

Tidligere nyheter om prosjektet: 

 
English Summary: National study on domestic and gender-based violence 

The situation for domestic and gender based violence in Bulgaria is mapped systematically for the first time.

A new national study confirms that domestic and gender based violence (DGBV) is an extensive problem in Bulgaria, and that the tools to deal with it are limited and to a great extent not efficient. This is the first time that the situation of DGBV in Bulgaria has been systematically mapped. In the research article "Domestic and Gender Based Violence in Bulgaria" you can read about the background of the study and the main findings. 

Objectives 

The general objective of the study has been to contribute to the prevention of DGBV and to improve the situation of the victims. A special focus has been on Roma women and girls. The study has included a national representative survey, a survey among Roma girls and women, semi-structured questionnaires among police officers and social workers, focus-group discussions with Roma community representatives, and interviews with social workers at crisis centers for children and adults, as well as interviews with victims.

The study has been conducted by the Partners Bulgaria Foundation in cooperation with the Centre for the Study of Democracy (CSD) and the Human Rights Academy (Oslo, Norway). Slavyanka Ivanova (CSD) has been in charge of the research and has written the analytical report, on which the research article is based. The study has been financed by the Norwegian Financial Mechanism (2009-2014).

It will now be up to the Bulgarian authorities to put domestic and gender based violence on the agenda and to develop efficient tools to deal with the problem.

Other Project Documents

The Analytical Report, Policy Brief and Victims Support Model are the concluding documents of the National Study on Domestic and Gender based violence (DGBV) and Elaboration of Victims Support Model (VSM) project, funded under Program BG 12 "Domestic and Gender-Based Violence" of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

You can read more about the project on Parters Bulgaria Foundation´s webpage.

                            


Bilder fra den avsluttende konferansen samt pressekonferansen i Sofia, Bulgaria. September 2016.

Den avsluttende konferansen 27 september 2016. Slavyanka Ivanova presenterer studiens viktigste funn. Vold i nære relasjoner og  kjønnsrelatert vold er et omfattende problem i Bulgaria. 

Solveig Bergman (Nasjonalt kompetansesenter mot vold og traumatisk stress NKVTS), fortalte om norske erfaringer på feltet.

Kartleggingen fikk omfattende oppmerksomhet og ble viet tid i alle de store mediene i Bulgaria.