DARE - Democracy and Human Rights Education in Europe

Menneskerettighetsakademiet er en aktiv deltaker i det europeiske DAREnettverket (Democracy and Human Rights Eduction in Europe) som består av 48 organisasjoner som arbeider med undervisning i demokrati og menneskerettigheter i 26 land. Nettverket ble etablert i 2003 med målsetting om å styrke frivillige organisasjoner i Europa som arbeider med slik undervisning og samarbeidet mellom disse. Et viktig mål er også å påvirke EU og Europarådets politikk på området.

DARE network meeting: Education for democratic citizenship and human rights education against extremism, Oslo 2015

Høsten 2015 organiserte Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med DARE-nettverket,  et tre-dagers nettverksmøte for DAREs medlemsorganisasjoner. Møtet fant sted på Frivillighetshuset i Oslo der Menneskerettighetsakademiet holder til. Mer enn 30 deltakere fra 20 organisasjoner i 14 europeiske land deltok.

Gjennom å lære mer om hvordan ungdom radikaliseres og drøfte på hvilken måte undervisning i demokratisk medborgerskap og menneskerettigheter kan motvirke ekstremisme, var den overordnede målsetting å bidra til demokratisk deltakelse blant ungdom i Europa og motvirke ekstremisme. Et viktig mål var at organisasjonene skulle lære nye deltakende metoder som de kan bruke i sitt arbeid. Arrangørene håper også at nettverksmøtet kan bidra til mer samarbeid mellom organisasjonene.  

Møtet ble finansiert gjennom støtte fra EU-kommisjonens ERASMUS + midler (prosjektstøtte til utdannelse, opplæring, ungdom og sport).

Les mer om prosjektet på EU kommisjonens ERASMUS+ sider (English) 

Siste nytt