DARE - Democracy and Human Rights Education in Europe

Menneskerettighetsakademiet er en aktiv deltaker i det europeiske DAREnettverket (Democracy and Human Rights Eduction in Europe) som består av 48 organisasjoner som arbeider med undervisning i demokrati og menneskerettigheter i 26 land. Nettverket ble etablert i 2003 med målsetting om å styrke frivillige organisasjoner i Europa som arbeider med slik undervisning og samarbeidet mellom disse. Et viktig mål er også å påvirke EU og Europarådets politikk på området.

STEPS - education against radicalisation, Nafplio, Greece, June, 2018

The Human Rights Academy was represented at the DARE-network meeting (Democracy and Human Rights Education in Europe) in Nafplio, Greece this week  It was in particular the work with the three year "STEPS"-project that was on the agenda. The aim with the project is to develop a toolkit of methods in human right education to combat radicalisation, and to raise awareness of populism and fake news. 16 European DARE member  organisations are partners in STEPS. It was Eugenia Khoroltseva who was in Nafplio on behalf of the Human Rights Academy.

STEPS is a mobility project for staff active in youth work. STEPS supported by the Erasmus+ Programme of the European Union, Agreement Number - 2017-1-DE04-KA105-015114. Read more about STEPS here

STEPS - education against radicalisation, Berlin June, 2017

From 9 - 11 June, we were in Wannsee, Berlin together with other organisations in the DARE network. The goal with the meeting was to discuss the future cooperation in STEPS - a project with the aim of developing a toolkit of methods in human right education to combat radicalisation. During four meetings over a period of two years, the aim is to develop many new and innovative educational methods. 16 European organisations are partners in STEPS. Marianne Holden was in Berlin on behalf of the Human Rights Academy.

DARE network meeting: Education for democratic citizenship and human rights education against extremism, Oslo, October 2015

Høsten 2015 organiserte Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med DARE-nettverket,  et tre-dagers nettverksmøte for DAREs medlemsorganisasjoner. Møtet fant sted på Frivillighetshuset i Oslo der Menneskerettighetsakademiet holder til. Mer enn 30 deltakere fra 20 organisasjoner i 14 europeiske land deltok.

Gjennom å lære mer om hvordan ungdom radikaliseres og drøfte på hvilken måte undervisning i demokratisk medborgerskap og menneskerettigheter kan motvirke ekstremisme, var den overordnede målsetting å bidra til demokratisk deltakelse blant ungdom i Europa og motvirke ekstremisme. Et viktig mål var at organisasjonene skulle lære nye deltakende metoder som de kan bruke i sitt arbeid. Arrangørene håper også at nettverksmøtet kan bidra til mer samarbeid mellom organisasjonene.  

Møtet ble finansiert gjennom støtte fra EU-kommisjonens ERASMUS + midler (prosjektstøtte til utdannelse, opplæring, ungdom og sport).

Les mer om prosjektet på EU kommisjonens ERASMUS+ sider (English) 

 

Siste nytt