Internasjonalt

De største utfordringene i vår tid finnes utenfor Norges grenser. Derfor har Menneskerettighetsakademiet (MRA) et internasjonalt engasjement. Siden 2008 har vi drevet omfattende virksomhet i Russland der stiftelsen har organisert en rekke kurs og andre undervisningsaktiviteter for lærere og journaliststudenter. Akademiet er også partner i prosjekter og samarbeidsprogrammer i flere europeiske land som for eksempel Bulgaria, Portugal, Polen og Romania. MRA har også organisert kurs i Afrika og Asia. 

Internasjonale møter

MRA deltar på en rekke internasjonale konferanser og møter om demokrati og menneskerettighetsundervisning. Akademiet er en aktiv deltaker i det europeiske DAREnettverket (Democracy and Human Rights Eduction in Europe) som består av nær 50 organisasjoner som arbeider med undervisning i demokrati og menneskerettigheter i mer enn 25 land. 

FN-møte om undervisning mot kriminalitet og korrupsjon

MRA representert på ekspertmøte i Geneve. FNs kontor narkotika og internasjonal kriminalitet (UNODC)  

Menneskerettighetsundervisning - et fagområde i vekst

De siste tiårene har det vært et økende fokus på menneskerettighetsundervisning som et verktøy for å fremme fred, demokrati og respekt for menneskerettighetene. I 2010 vedtok Europarådet Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education and Training. Året etter vedtok generalforsamlingen i FN The Declaration on Human Rights Education and Training. I dokumentene oppfordrer Europarådet og FN medlemslandene til å styrke menneskerettighetsundervisningen i skolen og samfunnet forøvrig. Menneskerettighetsakademiet, samt mange andre ikke statlige organisasjoner verden over, jobber på feltet og for å få statene til å priortere slik undervisning som bidrar til å bevare fred, demokrati, anti-diskiriminering og for å øke respekten for menneskerettighetene i samfunnet

Foto: Eirin Sørum

Siste nytt