Internasjonalt

De største utfordringene i vår tid finnes utenfor Norges grenser. Derfor har Menneskerettighetsakademiet et internasjonalt engasjement. Den mest omfattende virksomheten drives i Russland der stiftelsen siden 2008 har organisert en rekke kurs og andre undervisningsaktiviteter for lærere og journaliststudenter. Akademiet er også partner i samarbeidsprogrammer i Bulgaria og Portugal og har også organisert kurs i Afrika og Asia. 

Menneskerettighetsundervisning - et fagområde i vekst

De siste tiårene har det vært et økende fokus på menneskerettighetsundervisning som et verktøy for å fremme fred, demokrati og respekt for menneskerettighetene. I 2010 vedtok Europarådet Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education and Training. Året etter vedtok generalforsamlingen i FN The Declaration on Human Rights Education and Training. I dokumentene oppfordrer Europarådet og FN medlemslandene til å styrke menneskerettighetsundervisningen i skolen og samfunnet forøvrig. Menneskerettighetsakademiet, samt mange andre ikke statlige organisasjoner verden over, jobber på feltet og for å få statene til å priortere slik undervisning som bidrar til å bevare fred, demokrati, anti-diskiriminering og for å øke respekten for menneskerettighetene i samfunnet

Menneskerettighetsakademiet er en aktiv deltaker i det europeiske DAREnettverket (Democracy and Human Rights Eduction in Europe) som består av nær 50 organisasjoner som arbeider med undervisning i demokrati og menneskerettigheter i mer enn 25 land.

Foto: Eirin Sørum

Siste nytt