Polen

Workshop i Warsawa (2017)

I juni 2017 organserte MRA en workshop i Warszawa for lærere og andre som underviser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Særlig nå som menneskerettigheter og demokratiet er under press i landet, er det viktig å bevisstgjøre på viktigheten av slik undervisning. 

"Bygg broer, ikke murer" på polsk

En viktig pedagogisk ressurs for oss i Menneskerettighetsakademiet er boken "Bygg broer, ikke murer" av Menneskerettighetsakademiets daglige leder, Lillian Hjorth, og Enver Djuliman (Den norske Helsingforskomite). I 2017 ble boken oversatt til polsk (Buduj mosty, nie mury). "Bygg broer, ikke murer" er inkludert i det internasjonale kompendiumet Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice, som er utgitt av OSSE/ODIHR, FNs Høykommissær for menneskerettigheter, Europarådet og UNESCO. I tillegg til norsk og polsk utgave, er boken oversatt til serbo-kroatisk (2009) russisk (2010) og hviterusssisk (2011).

«Bygg broer, ikke murer» på polsk