Portugal

Menneskerettighetsakademiet har siden 2014 hatt aktiviteter i Portugal.

Norsk-portugusisk samarbeid - avslutningskonferanse og ny start, april 2018  

I Lisboa, fredag 20. april, var det avslutningskonferanse for det norsk-portugisiske samarbeidet som har vært finansiert av de såkalte EØS-midlene de siste årene. Mer enn 200 samarbeidsprosjekter på mange ulike områder er gjennomført i Portugal. En rekke portugisiske og norske deltakere var tilstede på konferansen, blant annet fra Menneskerettighetsakademiet og ARISCO som har samarbeidet om kurs. Les saken her.

Seminar om barns rettigheter, september 2016 

Psykologer, lærere og sosialarbeidere var målgruppen da Menneskerettighetsakademiet (MRA) arrangerte et tre-dagers seminar i Lisboa i starten av september. Temaet var barns rettigheter og hvordan man kan undervise menneskerettigheter til barn. Tiltaket var et samarbeid mellom MRA og ARISCO, en portugisisk organisasjon som arbeider med utvikling av prosjekter for barn og unge. Seminaret var finanisert av EØS midler som er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten er også ment å styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Les mer om seminaret

We Stand for Human Rights!

Menneskerettighetsakademiet samarbeider med den portugisiske organisasjonen Dinamo og lærerhøgskolen i Lisboa, Portugal, om prosjektet "We stand for Human Rights!". Det europeiske DARE nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe) har en rådgivende rolle. Målsettingen er å stimulere til mer og bedre menneskerettighetsundervisning i skolesystemet og det portugisiske samfunnet forøvrig. Aktivtetene startet i 2014 og innebærer organisering av kurs for en rekke målgrupper, inkludert vanskeligstilt ungdom, samt oversettelse av den anerkjente manualen Compass til portugisisk. En viktig dimensjon i prosjektet er kontakt og rådgivnining overfor portugisiske undervisningsmyndigheter. Også dette prosjektet er finansiert gjennom EØS midlene, der Norge bidrar med 97 %, og Island og Lichenstein med resten.

Om prosjektet på Europarådets sider  

Om prosjektet på Dinamos sider (portugisisk)

 

Om Compass

Compass er en omfattende manual med konkrete øvelser og praktiske aktiviteter for hvordan man kan undervise i menneskerettigheter og demokrati ved hjelp av deltakende pedagogiske metoder. Manualen er utviklet på initiativ av Europarådet og er utgitt på mange språk. Foruten konkrete øvelser, tips og aktiviteter, inneholder manualen en grundig introduksjon til hva menneskerettigheter er og hvorfor kunnskap om menneskerettigheter er så viktig i verden i dag. Manualen er en nyttig ressurs for lærere, ungdomsledere og alle andre som underviser i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Compass - engelsk utgave

Siste nytt