Portugal

Treårig samarbeidsprosjekt om demokratiundervisning for ungdom (2019)

– Det er bra at vi kan videreføre innsatsen i Portugal, sier daglig leder Lillian Hjorth i forbindelse med at Menneskerettighetsakademiet er partner i et nytt treårig samarbeidsprosjekt om demokratiundervisning. – I dagens Europa er det viktig å støtte lokale krefters arbeid med demokratiutvikling. Portugisiske partnere er Associação Mais Cidadania ("Mer statsborgerskap") og Confederacao Portuguesa de Voluntariado ("Forbundet av frivillige"). Målet er å utvikle aktivt medborgerskap og styrke demokratiet. En særlig viktig målgruppe er ungdom mellom 13 og 25 år.

Norsk-portugusisk samarbeid - avslutningskonferanse (2018)  

I Lisboa, fredag 20. april, var det avslutningskonferanse for det norsk-portugisiske samarbeidet som har vært finansiert av de såkalte EØS-midlene de siste årene. Mer enn 200 samarbeidsprosjekter på mange ulike områder er gjennomført i Portugal. En rekke portugisiske og norske deltakere var tilstede på konferansen, blant annet fra Menneskerettighetsakademiet og ARISCO som har samarbeidet om kurs. Les saken her.

Seminar om barns rettigheter (2016) 

Psykologer, lærere og sosialarbeidere var målgruppen da Menneskerettighetsakademiet (MRA) arrangerte et tre-dagers seminar i Lisboa i starten av september. Temaet var barns rettigheter og hvordan man kan undervise menneskerettigheter til barn. Tiltaket var et samarbeid mellom MRA og ARISCO, en portugisisk organisasjon som arbeider med utvikling av prosjekter for barn og unge. Seminaret var finanisert av EØS midler som er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten er også ment å styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Les mer om seminaret

We Stand for Human Rights! (2014)

Menneskerettighetsakademiet samarbeider med den portugisiske organisasjonen Dinamo og lærerhøgskolen i Lisboa, Portugal, om prosjektet "We stand for Human Rights!". Det europeiske DARE nettverket (Democracy and Human Rights Education in Europe) har en rådgivende rolle. Målsettingen er å stimulere til mer og bedre menneskerettighetsundervisning i skolesystemet og det portugisiske samfunnet forøvrig. Aktivtetene startet i 2014 og innebærer organisering av kurs for en rekke målgrupper, inkludert for vanskeligstilt ungdom. Et viktig element i prosjektet, er oversettelse av den anerkjente manualen Compass til portugisisk. Manualen inneholder øvelser og praktiske aktiviteter for hvordan man kan undervise i menneskerettigheter og demokrati ved hjelp av deltakende pedagogiske metoder. Manualen er utviklet på initiativ av Europarådet og er utgitt på mange språk. Manualen er en nyttig ressurs for lærere, ungdomsledere og alle andre som underviser i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Compass - engelsk utgave

En viktig dimensjon i prosjektet er kontakt og rådgivnining overfor portugisiske undervisningsmyndigheter. Også dette prosjektet er finansiert gjennom EØS midlene, der Norge bidrar med 97 %, og Island og Lichenstein med resten.

Om prosjektet på Europarådets sider       Om prosjektet på Dinamos sider (portugisisk)