Romania

I 2019 skal Menneskerettighetsakademiet (MRA) samarbeide med utdanningsinstitusjoner og lærere fra Bistrita-Nasaud i Romania. Overordnet målsetting er å støtte sivilsamfunnet i Romania, samt fremme demokratiske verdier, menneskerettigheter og sosial rettferdighet.

Studietur til Oslo 

Våren 2019 kommer en gruppe rumenske lærere til Oslo og Menneskerettighetsakademiet for å lære om norske erfaringer når det gjelder demokrati- og menneskerettighetsopplæring. To av lærerne var på et forberedende besøk hos MRA i juni 2018. Studiereisen denne gangen vil ha et variert program. MRA skal organisere et seminar på Frivillighetshuset, der gode undervisningsmetoder i demokrati- og menneskerettigheter står i fokus. Lærerne skal også på skolebesøk, ha møter med organisasjoner og oppleve 8. mars feiringen i Oslo. Forhåpentligvis vil partnerne etablere et mer permanent samarbeid omkring demokrati- og menneskerettighetsundervisning. 

Prosjektet er finansiert gjennom de såkalte EØS-midlene. Les mer om Romania og EØS-midlene her (Regjeringen)  

New Cooperation with Romanian Partners
Lærerne kommer fra regionen Bistrita-Nasaud

Romania

Romania ligger i det sørøstlige Mellom-Europa og har vært regnet for å tilhøre både Øst-Europa og Balkan. Landet gjennomskjæres av elven Donaus nedre løp og av fjellkjeden Karpatene. Det grenser til Svartehavet i øst, Bulgaria i sør, Serbia og Ungarn i vest, Ukraina i nord og Moldova i nordøst

I etterkrigstiden helt fram til 1989, var Romania kommuniststyrt med politisk ensretting. Perioden ble avsluttet med en blodig omveltning i desember 1989. Den etterfølgende overgangen til markedsøkonomi og flerpartisystem har gitt landet en vestlig forankring gjennom medlemskap i NATO (2004) og EU (2007).

Romania har en av de svakeste økonomiene i EU og det er utstrakt fattigdom. Den økonomiske utviklingen bremses av utstrakt korrupsjon og mye byråkrati.

Menneskerettighetsproblemer

Noen av de viktigste menneskerettighetsutfordringene i Romania knytter seg til omfattende offentlig korrupsjon, vold og diskriminering mot Rom-folket samt seksuelle minoriteter.