Romania

Romania ligger i det sørøstlige Mellom-Europa og har vært regnet for å tilhøre både Øst-Europa og Balkan. Landet gjennomskjæres av elven Donaus nedre løp og av fjellkjeden Karpatene. Det grenser til Svartehavet i øst, Bulgaria i sør, Serbia og Ungarn i vest, Ukraina i nord og Moldova i nordøst. I etterkrigstiden helt fram til 1989, var Romania kommuniststyrt med politisk ensretting. Perioden ble avsluttet med en blodig omveltning i desember 1989. Den etterfølgende overgangen til markedsøkonomi og flerpartisystem har gitt landet en vestlig forankring gjennom medlemskap i NATO (2004) og EU (2007). Romania har en av de svakeste økonomiene i EU og det er utstrakt fattigdom. Den økonomiske utviklingen bremses av utstrakt korrupsjon og mye byråkrati.

Menneskerettighetsproblemer

Noen av de viktigste menneskerettslige utfordringer i Romania knytter seg til omfattende offentlig korrupsjon, vold og diskriminering mot Rom-folket samt seksuelle minoriteter.

Menneskrettighetsakademiets arbeid 

Siden 2018 har Menneskerettighetsakademiet samarbeidet med utdanningsinstitusjoner og lærere fra ulike regoner i Romania. Overordnet målsetting er å støtte sivilsamfunnet og å fremme demokratiske verdier, menneskerettigheter og sosial rettferdighet. Aktivitetene er finansiert gjennom de såkalte EØS-midlene. Les mer om Romania og EØS-midlene her (Regjeringen)  

New Cooperation with Romanian Partners
Lærerne kommer fra regionen Bistrita-Nasaud