Russland

Til tross for at det er mer enn 25 år siden Sovjetunionens oppløsning, er det russiske samfunnet fremdeles preget av en svak demokratisk kultur, et mangelfullt utviklet sivilt samfunn og en problematisk menneskerettighetssituasjon. Sammen med russiske partnere; organisasjoner; etter-utdanningsinstitusjoner og universiteter; organiserer Menneskerettighetsakademiet undervisningsaktiviteter i Russland for å styrke demokratiet, respekten for menneskerettighetene og det sivile samfunn. Målgrupper er hovedsakelig lærere og journaliststudenter, men vi gir også opplæring til andre grupper. 

Aktivitetene er støttet av de regionale menneskerettighetsombudene.  

En viktig målsetting ved virksomheten er kulturutveksling og flerkulturell forståelse. En rekke av aktivitetene med russiske deltakere inkluderer også deltakere fra Norge og Sverige. I samarbeid med russiske, norske og svenske partnere, organiserer vi også studieturer der kursdeltakerne besøker hverandres land og lærer om hverandres organisasjonsliv, skolesystemer og mediesystemer.  Også kompetansebyggende reiser til Europarådet og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er gjennomført, samt en internasjonal konferanse om menneskerettighets-undervisning i Sankt Petersburg.    

Siste nytt