Russland

Menneskerettighetsakademiet har i mer enn 12 år arbeidet med å spre kunnskap om demokrati og menneskerettigheter i Russland. Til tross for at det snart er 30 år siden Sovjetunionens oppløsning, er det russiske samfunnet fremdeles preget av en svak demokratisk kultur, et mangelfullt utviklet sivilt samfunn og en svært problematisk menneskerettighetssituasjon.

Menneskerettigheter, demokrati og sivilsamfunn  

Sammen med russiske partnere; organisasjoner; etterutdanningsinstitusjoner og universiteter; organiserer Menneskerettighetsakademiet undervisningsaktiviteter for å styrke demokratiet, respekten for menneskerettighetene og det sivile samfunn. Målgrupper er hovedsakelig lærere og journaliststudenter, men vi gir også opplæring til andre grupper. Aktivitetene er støttet av de regionale menneskerettighetsombudene.  

Human rights and citizenship education for all - 2019 

I 2018 og 2019 samarbeider vi med svenske og russiske organisasjoner om å fremme undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap i Nord-Vest-Russland. Tittelen på prosjektet er "Human rights and citizenship education for all. Effective methods of teaching". Aktiviteter som skal gjennomføres i regi av prosjektet er en rekke to-dagers workshops, trainer-for trainer-kurs og flere studieturer. Prosjektet er støttet av Nordisk MInisterråd. Les om workshops i Arkhangelsk og St. Petersburg.  

Kulturforståelse og kontakt over landegrenser

En viktig målsetting ved virksomheten er kulturutveksling og flerkulturell forståelse. En rekke av aktivitetene med russiske deltakere inkluderer også deltakere fra Norge og Sverige. I samarbeid med russiske, norske og svenske partnere, organiserer vi også studieturer der kursdeltakerne besøker hverandres land og lærer om hverandres organisasjonsliv, skolesystemer og mediesystemer.  Også kompetansebyggende reiser til Europarådet og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er gjennomført, samt en internasjonal konferanse om menneskerettighets-undervisning i Sankt Petersburg.

I 2018 lanserte vi undervisningsmanualen Interculuiral Understanding, Human Rights and Ethics in Journalism - A Training Manual for Educators. Undervisningsressursen er et resultat av et mangeårig samarbeid mellom journalistutdanninger i Russland og Norge og Menneskerettighetsakademiet.    

Siste nytt