Journaliststudenter

Fordi journalister har særlige muligheter til å påvirke samfunnet, har de en viktig rolle når det gjelder å utvikle demokratiet og øke respekten for menneskerettighetene. Journalister bør derfor ha kunnskap om menneskerettghetene og bruke dem i sitt arbeid. Dette gjelder både når de dekker positive hendelser i samfunnet, men også når de tar opp kritikkverdige forhold som maktmisbruk og overgrep.  

Menneskerettighetskurs i Kaliningrad, Nizhny Novgorod og St. Petersburg

Siden 2009 har Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda, organisert fem-dagers kurs i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter for mer enn 400 journaliststudenter ved Immanuel Kant Baltic Federal University i Kaliningrad, Lobachevsky State University i Nizhny Novgorord, samt ved St. Petersburg State University. De regionale menneskerettighetsombudene støtter prosjektet.

Foruten innføring i menneskerettigheter, legger fem-dagers kursene opp til å reflektere over journalistenes rolle i et flerkulturelt samfunn. Begreper som identitet, gruppedannelse og stereotypier blir diskutert. Et sentralt tema er etikk i journalistikken, basert på sammenligning av de russiske og norske "Vær varsom-plakatene". 

Workshops i Volda for russiske, norske og svenske journaliststudenter 

Siden 2011 har kursdeltakere fra de russiske universitetene, fått muligheten til å besøke Norge. Sammen med journaliststudenter ved Høgskulen i Volda har de deltatt på tre-dagers workshops organisert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Høgskulen.  I 2014 og 2015 var journaliststudenter fra Sødertørn høgskula utenfor Stockholm også inkludert i prosjektet. 

Som en del av reisen til Norge har de russiske studentene og deres ledere også besøkt Oslo og hatt møter med Norsk journalistlag (NJ) og NRK (og/eller VG, Dagbladet og Utrop) der de har samtalt med redaktører og journalister.

Studieturer til Russland for norske og svenske journaliststudenter

Som en videreutvikling av prosjektet, har norske og svenske journaliststudenter, i regi av universitetene, vært på studieturer til henholdvis Nizhny Novgorord og Sankt Petersburg.  

Samarbeidsavtaler mellom universitetene og studieopphold i Norge for russiske studenter 

Som følge av det overnevnte samarbeidet har Høgskulen i Volda inngått samarbeidsavtaler med universitetene i Kaliningrad, Nizhny Novgorod og Sankt Petersburg. Flere studenter fra Russland har hatt halvårlige, årlige eller to-årige studieopphold på høgskolen i Volda. 

Medieoppslag

Prosjektaktivitetene er støttet av Utenriksdepartementet og har også mottatt støtte fra Fritt Ord og Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU). Høgskulen i Volda og Menneskerettighetsakademiet bidrar med egenandeler. 

Her er gruppa journaliststudenter som deltok på kurset i Kaliningrad i mai 2013. Svetlana Larina (nr. seks fra venstre første rad) fra Ombudsmannens kontor har holdt foredrag om menneskerettighetsstuasjonen i Kaliningrad. Prosjektleder Evgenyia Khoroltseva (andre rad nr. tre fra venstre) og styreleder i Menneskerettighetsakademiet Gunn Bjørnsen (nr. to fra høyre) var ansvarlige kursledere. 

Siste nytt