Lærere

I samarbeid med vår russiske partnerorganisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture (YCHRLC Moskva) har Menneskerettighetsakademiet (MRA) siden 2008 organisert en rekke fem-dagers kurs og workshops for flere hundre lærere i Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Vologda, Tsjerepovets, Tambov, Saratov, St. Petersburg og Perm. Samfunnsfag- og historielærere går gjennom en omfattende opplæring som inkluderer deltakelse på flere kurs samt fjernundervisning.

Målet er at lærerne skal gi mer og bedre undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse til sine elever. Aktivitetene i de ulike russiske regionene gjennomføres i samarbeid med kompetansesentre for etterutdanning av lærere og gir formell etterutdanningskompetanse. Aktivitetene er støttet av menneskerettighetsombudene i regionene.

Menneskerettighetskurs "5 + 5 + 5"

Lærekursene består av to 5-dagerskurs, oppfølging i etterkant av kursene (fjernundervisning) og en avsluttende to-dagers eksamen. De lærerne som består og som ønsker å utdanne seg videre, får tilbud om å delta på et "trainer for trainer" kurs der de selv utvikler kompetanse i å undervise for andre lærere.

På timeplanen står menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og hvordan lærerne kan undervise i emnene ved hjelp av deltagende pedagogikk. Kursene baserer seg på FNs og Europarådets dokumenter om menneskerettigheter og menneskerettighetsundervisning samt russisk undervisningslovgivning.

Mellom kursene har lærerne fjernundervising som inkluderer selvstudium basert på faglitteratur, utarbeidelse av egne undervisningsopplegg, samt innlevering av skriftlige oppgaver. Målet er at lærerne, gjennom kompetansehevingen, skal gi mer og bedre opplæring i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse til sine elever.

Lærernes tilbakemeldinger på undervisningsopplegget er meget gode og de understreker at kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse er viktig å spre i det russiske samfunnet. 

Human Rights Education in Russia: Status and Challenges

I. og 2. juli 2013 organiserte Menneskerettighetsakademiet og Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (Moskva) den internasjonale konferansen "Human Rights Education in Russia: Status and challenges" i St.Petersburg. Deltakere var lærere fra ulike regioner i Russland, samt noen av de fremste internasjonale, russiske og norske ekspertene på menneskerettighetsundervisning. Konferansen ble åpnet av menneskerettighetsombudet i St. Petersburg Alexander Shislov og den norske generalkonsulen Rune Åsheim. Menneskerettighetsombudet i St.Petersburg skrev om konferansen på sine hjemmesider (russisk). Den ble også omtalt på European Ombudsmans hjemmeside (russisk). 

Besøk også (russisk):

Bildet er tatt på "trainer for trainer" kurs i Moskva sommeren 2012.

Siste nytt