Støttespillere

I arbeidet for mangfold og integrering, samarbeider Menneskerettighetsakademiet med en rekke partnere.

Siden etableringen i 2008, har MRA organisert kurs på mottak for nær 2300 asylsøkere. I arbeidet har asylmottak, ungdomsskoler, videregående skoler, kommuner og voksenopplæringssentre over hele landet være viktige partnere.

I arbeidet med å organisere brobyggende tiltak i Oslo, samt særlige aktiviteter for minoritetsbefolkningen, samarbeider vi med flere minoritetsnettverk. Særlig viktige partnere i arbeidet er Afghansk kulturelle forening i Oslo, Mødre for fred (nettverk av personer med eritreisk minoritetsbakgrunn, Somalisk velferdsforening og Tilpasning av informasjon og veiledningsorganisasjon (TIVO), bestående av unge voksne med somalisk minoritetsorganisasjon. MRAs lokalisering i Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo, gir oss nærhet til målgruppene og kontakt med en rekke andre frivillige organisasjoner. 

Utstillingen Den nye planeten, som nå turnerer Østlandet, har vært en viktig satsning siden 2018. Eidsvoll 1814/Norsk folkemuseum og Rodeo arkitekter har vært partnere i prosjektet, sammen med museer, biblioteker og andre visningssteder i regionen.   

MRA er medlem av: Nettverk for holdningsskapende formidling om demokrati, fred og menneskerettigheter, Nasjonalt museumsnettverk for demokrati og menneskerettigheter, NGO-forum for menneskerettigheter

I vårt arbeid for mangfold og integrering, er aktørene som støtter virksomheten med midler, fundamentalt viktig. 

Tusen takk til:

  • Oslo kommune
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
  • Kulturrådet
  • Fritt Ord
  • Sparebankstiftelsen
  • Utdanningsdirektoratet
  • Utlendingsdirektoratet 
  • Stiftelsen Dam (tidligere EXTRA-stiftelsen Helse og rehabilitering)
  • Holst legat 

 

27 juni 2019: Prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet Marit Langmyr mottar midler fra Sparebankstiftelsen DNB til utvikling av undervisningsmateriell og visninger i prosjektet Den nye planeten. Foto: Terje Skåre

 

Siste nytt