Skolebesøk

Menneskerettighetsakademiet holder foredrag, workshops og kurs for skoleelever i videregående skole og for studenter. Vi organiserer også egne menneskerettighetsdager og internasjonale dager. 

Foredrag om menneskerettigheter

Særlig populært er to-timers foredraget "Hva er menneskerettigheter" som forklarer bakgrunnen for Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og hvordan det internasjonale systemet for å beskytte menneskerettighetene har utviklet seg etter den andre verdenskrigen. Presentasjonen inkluderer dokumentariske bilder og det legges opp til spørsmål og kommunikasjon med elevene. Opplegget berører sentrale kompetansemål i fager "politikk og menneskerettigheter". Meget gode tilbakemeldinger.

Menneskerettighetsdager

Akademiet organiserer også menneskerettighetsdager, internasjonale dager eller solidaritetsdager med program som kombinerer foredrag, grupparbeid, diskusjoner og øvelser. Meget gode tilbakemeldinger.

 

De tre siste årene har Menneskerettighetsakademiet besøkt Fagerborg videregående skole med et to-timers foredrag om menneskerettigheter for rettslære- og samfunnsfagelever. Her fra besøket i 2012.

 
Norske undervisningsmyndigheter sier at menneskerettighetene skal være et fundament i opplæringen av barn og unge. I Kunnskapsløftet blir det sagt at Føremålet (...) er å medverke til forståing av og oppslutning om grunnleggjande menneskerettar, demokratiske verdier og likestilling og til aktivt medborgerskap og demokratisk deltaking.

Siste nytt