Skolebesøk

Menneskerettighetsakademiet holder foredrag, workshops og kurs for skoleelever i videregående skole og for studenter. Vi organiserer også egne menneskerettighetsdager og internasjonale dager. 

Menneskerettighetsdager

Akademiet organiserer menneskerettighetsdager, internasjonale dager eller solidaritetsdager med program som kombinerer foredrag, gruppearbeid, diskusjoner og øvelser. Meget gode tilbakemeldinger.


Lena Valle videregående skole 6 november 2019. Menneskerettighetsakademiet organiserte workshop 50 ungdommer fra Tsjekkia, Italia, Tyskland og Norge. En intens dag med mye lærling! 

Foredrag om menneskerettigheter

Et populært tilbud er to-timers foredraget "Hva er menneskerettigheter" som forklarer bakgrunnen for Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og hvordan det internasjonale systemet for å beskytte menneskerettighetene har utviklet seg etter den andre verdenskrig. Presentasjonen inkluderer dokumentariske bilder og det legges opp til spørsmål og kommunikasjon med elevene. Opplegget berører sentrale kompetansemål i fager "politikk og menneskerettigheter". Meget gode tilbakemeldinger.

 

 

Flere ganger har Menneskerettighetsakademiet besøkt Fagerborg videregående skole med et to-timers foredrag om menneskerettigheter for rettslære- og samfunnsfagelever. 

 
Norske undervisningsmyndigheter sier at menneskerettighetene skal være et fundament i opplæringen av barn og unge. I Kunnskapsløftet blir det sagt at Føremålet (...) er å medverke til forståing av og oppslutning om grunnleggjande menneskerettar, demokratiske verdier og likestilling og til aktivt medborgerskap og demokratisk deltaking.

Siste nytt