Prosjekter

Utvalgte prosjekter 2019 - 2021.  

Samfunnet, det er oss 2019 - 2021

 

 

 


 


Vinn, vinn! Unge flyktninger møter trygge voksne 

 • Mål: Støtte enslige unge flyktninger, forebygge psykiske helseproblemer og motivere til arbeid og utdannelse  
 • Aktiviteter: Hver 14. dag skal ungdommen møte en trygg voksen som kjenner den unges kulturbakgrunn og som snakker samme språk, for aktiviteter støtte og veiledning i hverdagen. Møtene skal skje i team på to voksne og to ungdommer  
 • Partnere: Redd Barna 
 • Støttet av Stiftelsen Dam  
 • Om prosjektet:
  10.05.2021 - Vi søker trygge voksne med minoritetsbakgrunn  
  15.03.2021 - Vinn, vinn! Integreringstiltak for unge flyktninger 
    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 Demokratilæring i «Ny-planet»-utstilling 

 • Mål: Å øke unge menneskers demokratisk kompetanse og samfunnsdeltakelse ved å reflektere sammen med asylungdom rundt verdier som skaper gode samfunn.
 • Aktiviteter: Utvikling av undervisningsmateriell til utstillingen "Den nye planeten» og 15 visninger i Sørøst-Norge.
 • Samarbeidspartner: Eidsvoll 1814.
 • Støttet av Sparebankstiftelsen DNB.
 • Om prosjektet: 
  - Vandreutstillingen Den nye planeten
  -
   18.06.20 Et demokratiserende kunstprosjekt

 

Utstillingen "Den nye planeten"

 • Mål: Å synliggjøre unge asylsøkeres tanker og meninger om hva som skaper gode samfunn, og formidle informasjon om menneskerettighetene. Redusere stereotypier og fordommer.
 • Aktiviteter: Produksjon av utstillingen "Den nye planeten - enslige mindreårige asylsøkeres tanker om hva som skaper gode samfunn".
 • Partnere: Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter AS
 • Støttet av Kulturrådet og Fritt Ord, samt med egenandeler fra MRA og Rodeo arkitekter.
 • Om prosjektet:
  - Vandreutstillingen Den nye planeten.

 

Digitale ressurser om demokrati og menneskerettigheter for hjemmeundervisning under koronautbruddet

 • Mål: Tilgjengeliggjøring og informasjon om tre digitale undervisningsressurser som MRA har utviklet alene og sammen med internasjonale partnere.
 • Aktiviteter: Initiativet inneholder tips og råd til skoler og lærere om hvordan ressursenes vektlegging av menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap, basert på deltakende pedagogikk, kan brukes i en hjemme-undervisningssituasjon. 
 • Støttet av Utdanningsdirektoratet. 


Frihet, JA! Veileder og informasjonsmateriell mot negativ sosial kontroll

 • Mål: Motvirke negativ sosial kontroll og skadelige skikker som kjønnslemlestelse, og skape økt respekt for menneskerettighetene. 
 • Aktiviteter: Utvikling av informasjonsmateriell og kursveileder til workshops om kvinners rettigheter, negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse. For kvinner med minoritetsbakgrunn i seks norske byer.
 • Partner: Mødre for fred (eritreisk nettverk).
 • Støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).
  Foto: Human Rights Lens, St.Petersburg

Rights for action! Kvinnesamtaler på tvers av grenser 

 • Mål: Fremme likestilling, kvinnefrigjøring og kvinners rettigheter, og bidra til brobygging og vennskap mellom kvinner i minoritets- og majoritetsmiljøer.  
 • Aktiviteter: Minoritet- og majoritetskvinner samtaler om kvinnefellesskap over grenser, negativ sosial kontroll, likestilling og kvinners rettigheter.
 • Partnere: Afghansk kulturelle forening, Mødre for fred (eritreisk minoritetsnettverk).
 • Støttet av Oslo kommune.

 

Vinn, Vinn. Unge flyktninger møter trygge voksne 

 • Mål: Et pilotprosjekt med mål å utvikle en besøksordning der unge flyktninger blir kjent med trygge voksne med samme språk- og kulturbakgrunn som dem selv.
 • Aktiviteter: Besøk til bofellesskap og andre aktiviteter.    
 • Partnere: Mødre for fred og Afghansk kulturelle forening. 
 • Støttet av Oslo kommune. 

Kurs i menneskerettigheter for enslige mindreårige asylsøkere  

 

Human Rights Lens - Å fotografere menneskerettighetene!

 • Mål: formidle kunnskap om og bevisstgjøre ungdom på menneskerettighetene.
 • Aktiviteter: Ungdom reflekterer over hva menneskerettigheter er mens de tar bilder av sine lokale omgivelser.  
 • Partnere: St. Petersburg University n.a. Prince Oldenburgsky (Russland), SILC Swedish Liberal Centre, Karakallion skole (Espoo, Finland).
 • Støttet av Nordisk Ministerråd.  
 • Les mer: 
  - 07.05.20 Human Rights Lens 
  - 23.01.20 Human Rights Lens 

 Between Radicalisation and Populisme in Europe - Konferanse 

 • Mål: Drøfte og formidle undervisningsmetoder med mål å motvirke radikalisering og ekstremisme. Hvordan styrke de unges demokratiske deltakelse og respekt for menneskerettighetene? 
 • Aktiviteter: Internasjonal konferanse på Frivillighetshuset i Oslo 7.11.2019. Lansering av europeiske manual om demokratiundervisning.
 • Partner: DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe).
 • Støttet av Utenriksdepartementet. 
 • Om konferansen:
  - 07.11.19 Between Radicalisation and Populism in Europe

   

Siste nytt