Bli hjelpeverge!

sep 10, 2008

 Vil du gjøre en betydningsfull innsats for unge mennesker i en vanskelig situasjon? Det kommer nå mange enslige mindreårige asylsøkere til Norge som trenger hjelpeverger. En hjelpeverge representerer den enslige mindreårige, og er en støtteperson i møtet med det norske samfunnet. Menneskerettighetsakademiet oppfordrer alle som ønsker å gjøre en forskjell om å melde seg. Les mer (UDI)  

 

Siste nytt