Nye læringsressurser

sep 04, 2008

FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter ble vedtatt av FNs generalforsamling i desember 2006. I tiden etterpå har det vært stor aktivitet i forhold til å spre kunnskap om konvensjonen og funksjonshemmedes rettigheter samt det å  utvikle metodikk for opplæring i emnet. Nedenfor presenterer vi et knippe ressurser og lenker til mer informasjon.   UN Enable: ressursside om konvensjonen   Powerpointpresentasjon av konvensjonen (engelsk)   Training Manual on Human Rights for Persons with Disabilities  (31.08.08)    Nettsiden "Ratify now: teaching Tool"  

Siste nytt