Bygg broer ikke murer, - med menneskerettigheter

jul 28, 2008

- En målsetting i norsk skole, og en av dagens viktigste utfordringer, er å bygge et flerkulturelt samfunn med respekt for menneskerettighetene. Et effektivt virkemiddel bør være å styrke  menneskerettighetsundervisningen i skolen, noe Norge har forpliktet seg til gjennom FNs Verdensprogram for menneskerettighetsundervisning (2005 -). Dette skriver Lillian Hjorth og Enver Djuliman i en omfattende artikkel i siste nummer av tidsskriftet "Kirke og kultur". Hjorth og Djuliman har forfattet boken "Bygg broer ikke murer". Det er mulighet å lese/kjøpe artikkelen på Idunn.no 
"Bygg broer, ikke murers": internasjonalt anerkjent

Siste nytt