Print this page

Kulturavhengige menneskerettigheter?

jun 16, 2008

Er menneskerettighetene vestlig imperialisme basert på en individualistisk tenkemåte som overordnes alle andre hensyn? Må vi se annerledes på ytringsfrihet og dødsstraff i Kina enn i USA? 

Påstanden om at menneskerettighetene ikke gjelder for aller er alvorlig, og argumentasjonen bør settes under lupen. Det er ingen tvil om at det å beskytte enkeltindividet er rettighetenes hovedpoeng. Imidlertid må ikke "individualistisk" leses som "egoistisk". Det moralske standpunkt er at alle personer har det samme menneskeverd, og derfor skal alle ha lik beskyttelse. (...)  Les resten av  Lillian Hjorths menneskerettighets-spalte i siste utgave av Fri tanke. (pdf-fil s. 21)