Lørdag 18. oktober var Menneskerettighetsakademiet på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen, for å fortelle om akademiets virksomhet i inn- og utland. Det var studentene på kurset "Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering" som fikk høre daglig leder Lillian Hjorth fortelle om akademiets undervisningsarbeid i inn- og utland. Studentene var særlig opptatt av erfaringer når det gjelder de mange menneskerettighetskursene akademiet holder for asylsøkere, inkludert enslige mindreårige asylsøkere. Teamet for dagen var norske humanitære organisasjoners arbeid for menneskerettighetene i Norge og utlandet, og frivillige organisasjoners forhold til myndighetene ble også drøftet. I tillegg til Hjorth fra Menneskerettighetsakademiet, var Enver Djuliman fra Den norske Helsingforskomite tilstede og snakket til studentene. Foto: Rune Guneriussen

Søndag 17. august fikk tretti reiseledere fra Aktive Fredsreiser lære om det europeiske menneskerettighetssystemet da Menneskerettighetsakademiets (MRA) Lillian Hjorth besøkte samlingen deres på Gardermoen. Reiselederne reflekterte også omkring menneskehetens utvikling da Hjorth viste en rekke fascinerende bilder med spørsmål om verden før og nå. Reiseledernes mange kommentarer tydet på at kunnskapen inspirerte. Hvert år er det tusenvis av norske skoleelever som reiser med Aktive fredsreiser til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen. En viktig oppgave for reiselederne, er å formidle kunnskap til elevene om menneskerettigheter og inspirere dem til å tro på at en positiv samfunnsutvikling er mulig. MRA og Aktive Fredsreiser har samarbeidet i mange år. MRA har utarbeidet en menneskerettighetsmanual og holdt en rekke kurs for reiselederne.

Norsk senter for menneskerettigheter og Falstadsenteret organiserte Nasjonalt forum for menneskerettighets-undervisning på Falstadsenteret utenfor Trondheim 2. november. På seminaret holdt Lillian Hjorth foredrag om menneskerettighetsundervisning og didaktiske grep i lys av dagens tema. Les hele programmet

Dette var teamet for foredraget som Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth holdt på menneskerettighetsdagen 10 desember. Det var Nord-Jarlsberg lokallag av Human-Etisk som valgte å markere dagen på denne måten. Etter foredraget inviterte lokallaget til sosialt lag og fiskesuppe.

Siste nytt