- Kunnskap er makt! Jeg håper deltakerne blir sterkere, var overskriften da Levangeravisa skrev om tre-dagers kurset som Menneskerettighetsakademiet organiserte 20-22 juni. Deltakere var 22 asylsøkende kvinner og jenter fra Ghana, Angola, Eritrea, Etiopia, Iran, Afghanistan, Kosovo, Palestina, Tsjetsjenia og Nigeria. Kurset som foregikk på Leira mottak var et samarbeid med Redd Barna og støttet av EXTRAStiftelsen Helse og Rehabilitering med EXTRAmidler. Les hva Levangeravisa skrev om kurset.

 FN vet at det å investere i kvinner og jenter, betyr å investere i fred, utvikling og sikkerhet. Dette er bakgrunnen for årets 8.mars-slagord. Oppfordringen, som går til alle verdens land, er å legge til rette for økonomiske tiltak og endringer som kan sikre reell likestilling mellom kjønnene. Les mer på FNs hjemmesider

Om kvinnedagen i klasserommet!

Hvert år blir 8. mars feiret rundt omkring i hele verden som Den internasjonale kvinnedagen. FN har utviklet et internetttilbud for å lære mer om kvinnedagen og kvinners rettigheter, med et særlig fokus på kvinner, fred og politikk. Menneskerettighetsakademiet anbefaler opplegget til bruk i undervisningen: UN CyberSchoolBus 

Wergelandsalen på Litteraturhuset var i går full av lærere som arbeider med voksne innvandrere i norsk og samfunnsfag. I alt 130 lærere fra hele landet hadde tatt turen til hovedstaden for å gå på kurs i anledning to nye og reviderte lærerverk fra Cappelen forlag.Siden menneskerettigheter er et sentralt tema i dagens samfunn hadde forlaget valgt å fokusere på dette emnet som en del av kurset. MRAs Lillian Hjorth snakket først om hva menneskerettigheter er og presenterte både historiske perspektiver samt dagens aktuelle diskusjon om menneskerettighetene universalitet. Etterpå holdt iransk-norske Mahmood Amiry-Moghaddam foredrag om kvinnevirkelighet i Midtøsten. Amiry-Moghaddam, som mottok Amnestyprisen i 2007 for sitt engasjement, snakket særlig om situasjonen for kvinner i Iran og viste til en rekke enkeltsaker der kvinner har vært utsatt for menneskerettighetsovergrep. Amiry.Moghaddam driver også nettstedet Iran Human Rights. 

   

I forbindelse med Mangfoldsåret 2008,  arrangeres det lørdag 15. november, i Nord-Gudbrandsdalen, et åpent seminar om kvinner, mangfold og muligheter. Hvorfor skal vi ha fokus på kvinnefolk? er spørsmålet som stilles og som forhåpentligvis vil  få sitt klare og tydelige svar. Kvinner, religion og tradisjon, samt  internasjonal kvinnesolidaritet er også temaer på agendaen. Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth er en av bidragsyterne. Seminaret arrangeres av Fyrkjefokus, Tilflyttar-prosjektet i Nord-Gudbrandsdalen, Utstillingsvindauge for kvinnelege lokalpolitikarar og Jenter mot strømmen - prosjektet.

 

Er det én ting den historiske kvinnekampen har vist, så er det at samfunn utvikles positivt når kvinner oppnår like rettigheter med menn. Men til tross for en god utvikling i mange land, inkludert Norge, finnes overveldende utfordringer: Mer enn én milliard mennesker lever i dyp fattigdom og et overveiende flertall av disse er kvinner. 80%  av flyktninger og internt fordrevne er kvinner og hvert eneste minutt dør en kvinne i forbindelse med svangerskap, abort og fødsel. Slik kunne vi fortsette å ramse opp tall som viser til systematisk forskjellsbehandling mellom kjønnene. På årets kvinnedag advarer FNs høykommissær Navi Pillay mot at finanskrisen skal gå ut over arbeidet for å forbedre forholdene: – If anything, the financial  crisis should be seen as an urgent reason to speed up the advancement of women's rights, and not as a reason to postpone fundamental legislative and policy improvements and imple-mentation until financially calmer times. The drive towards equal rights and equal opportunities is not a luxury, it is an economic must and the cornerstone of universal human rights Les uttalelsen. Se også Reuters bildeserie:Being a woman

Siste nytt