How can human rights education (HRE) and education for democratic citizenship (EDC) prevent extremism and promote democratic participation among European youth? This challenging and actual question is what 30 participants, representing 22 DARE member organisations from 14 European countries, is set out to explore during a three-days network meeting i Oslo from the 29th September to 1st October 2015. The overall aim of the seminar is to promote democratic participation and to prevent radicalisation among European youth. This will be achieved by developing new, and share already used, participating methods in the field of HRE/EDC, and to increase the awareness among European educational NGOs on how HRE/EDC can be used as tools in this regard. The network meeting also aim to encourage cooperation between the DARE members. Following the seminar, there will be made a DARE manual on EDC/HRE against extremism, which will reach out to a global audience. 

                      

The project is funded by support from the EU program "Erasmus +: Aktiv Ungdom" (Active Youth). This information is the recipient's opinions and views. Neither the National Office for Erasmus +: Active Youth nor the European Commission may be held responsible for the content.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra EU-programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom. Dette materiellet inneholder støttemottakers meninger og synspunkter. Verken det Nasjonale kontoret for Erasmus+: Aktiv Ungdom eller Den europeiske kommisjonen kan holdes ansvarlig for innholdet.

Read more about the project here.  

About DARE

DARE (Democracy and Human Rights Education in Europe) is a Europe-wide network of NGOs and other organisations devoted to raise the profile of Education for Democratic Citizenship (EDC) and Human Rights Education (HRE), promote transcultural and transnational cooperation, and enhance the quality of education within these fields. The network currently consists of 48 members from 26 countries in Europe. DARE publishes the regular eDARE newsletter, reports and other publications. DARE aims at achieving recognition, visibilitity and adequate resources for EDC and HRE as a core obligation for the formal and non-formal education systems throughout Europe.

150 deltakere fra mer enn 50 land deltok på møtet om FNs Verdensprogram for menneskerettighets-undervisning i Strasbourg i november 2007. Også norske utdanningsmyndigheter var tilstede. Rapporten fra møtet konkluderer at det er et økende behov for å utvikle ekspertise innen dette viktige fagområdet. En av de mest anerkjente NGOer på feltet, HREA (Human Rights Education Association), uttaler: "The Executive Summary of the report confirms a growing awareness of and support for HRE from policy-makers, civil society organisations and professionals in both formal and non-formal education. Moreover, it documents an increasing demand for seeking and developing expertise in HRE. This growing awareness and demand will need to be developed into practical strategies that can be used locally, but coordinated and supported nationally. Les rapporten (pdf-format)

Den 14. april møtte Eugenia Khoroltseva og Lillian Hjorth, Kazunari Fuji, leder for den inter-nasjonale arbeidsgruppen av frivillige organisasjoner som koordinerer innspill om menneskerettighets-undervisning til FNs Menneskerettighetsråd i Geneve (NGO Working Group on Human Rights Education)  Temaer på møtet var prosessen med å utarbeide en FN-erklæring om menneskerettighetsundervisning, samt innsats i forhold til Menneskerettighetsrådets sesjonsmøte i mars. I forbindelse med sesjonen hadde NGO Working Group tatt initiativet til en serie paneldebatter om menneskerettighetsundervisning.Les rapporten som NGO Working Group utarbeidet om sesjonen og panelene

Vsevolod Lukhovitsky som representerer Menneskerettighetsakademiets russiske partner-organisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture, deltok på et tre-dager langt møte om menneskerettighetsundervisning i Vilnius 27-30 april. Det var ODIHR, kontoret for demokrati og menneskerettigheter i  Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, som organiserte sammen-komsten. Myndighetsrepresentanter og eksperter fra det sivile samfunn i Hviterussland, Latvia, Litauen, Moldova, Polen, Russland og Ukraina deltok.Hensikten var å drøfte hvordan man kan forbedre opplæring i menneskerettigheter for unge mennesker og finne frem til gode eksempler. "This meeting is an opportunity to share experiences and practice from civil societies and governments, and to foster partnerships across sectors within countries and across national borders." sa Kirsten Mlacak, leder for ODIHR's menneskerettighetskontor. Les ODIHRs pressemelding.   Dette skrev Human Rights Education Association (HREA) om møtetLes også den innledende talen til HREAs leder Felisa Tibbits

Den 25. og 26. mai ble en konferanse i regi av Finrosforum organisert for tredje år på rad i Helsinki, Finnland. Finrosforum er et samarbeid mellom  ikke-statlige organisasjoner i Finland og Russland og målet er å støtte initiativer for utvikling av demokrati og menneskerettigheter. Konferansen, som i år fokuserte på minoriteters rettigheter og demokrati i Russland, ble organisert i samarbeid med menneske-rettighetsgruppen i det finske parlamentet. Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva var i Helsinki: --- Utfordringer som ble tatt opp var problemer som religiøse, etniske og seksuelle minoriteter kan ha i forhold til utøvelsen av sivile og politiske rettigheter. Også situasjonen med politiske fanger ble fokusert. Mange beskrev forholdene som urovekkende og det ble vist til at personer som utøver samfunns-kritikk kan havne i fengsel. De anerkjente menneskerettighetsforkjemperne Mikhail Trepashkin (Kommisjon mot korrupsjon) og Elena Sannikova (Rett til liv) fortalte om enkeltmenneskers historier og fikk mye oppmerksomhet fra publikum og medier. Les mer påFinrosforum 

Siste nytt