Prosjektleder Eugenia Khoroltseva deltok på et forberedende seminar, 21. til 23 april, i prosjektet Information & Experience Accross Borders hvor de frivillige organisasjonene Social Alternative Institute (Riga/Latvia), Gender Institute (Gotland/Sverige), Menneskerettighetsakademiet (Oslo/Norge) og Vremja Pskovskoe (Pskov/Russland) er samarbeidspartnere. Prosjektets målsetting er å styrke aktører i det sivile samfunn ved at frivillige organisasjoner fra ulike land utveksler og diskuterer erfaringer, kunnskap og arbeidsmetoder. I juli skal samarbeidspartnerne arrangere et seminar i Pskov, Russland der flere organisasjoner skal samles.

Det ble meningsfulle og opplevelsesrike dager i Oslo da lærere fra Kaliningrad, Russland, og representanter fra Menneskerettighetsakademiets partnerorganisasjon Youth Center for Human Rights and Legal Culture - i alt 15 personer - var i byen for å delta på et "trainer for trainer"-kurs fra 28. juni til og med 2. juli. Lærerne, som allerede har vært gjennom  omfattende opplæring i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i regi av organisasjonene, deltok på kurset for å få kompetanse på hvordan de selv kan undervise andre lærere i emnene. Foruten drilling i metodikk og nye opplæringsaktiviteter, sto besøk til Wergelandsenteret for undervisning i menneskerettigheter, demokrati og multikulturell forståelse, Utdanningsforbundet og Tåsen skole på programmet. John C. Christiansen fra Utdanningsdirektoratet presenterte erfaringer med menneskerettighetsundervisning i norsk skole. Programmet  

I forbindelse med det internasjonale prosjektet Information & Experience across Borders, var prosjektleder Eugenia Khoroltseva i Pskov, Russland fra 21. til 24. juli. Formålet med prosjektet er å samle representanter fra ikke-statlige organisasjoner i forskjellige land, for at disse skal utveksle erfaringer og kunnskap. I Pskov var det deltakere fra Sverige, Latvia, Norge og Russland. Les mer

Menneskerettighetsakademiet hadde fra 4. til 7. oktober besøk av menneskerettighets-ombudet i Kaliningrad Irina Vershinina og hennes juridiske rådgiver Svetlana Larina. Foruten å samtale om undervisningsaktivitetene som akademiet driver i Kaliningrad, og som ombudet støtter, var et av formålene med besøket at det russiske ombudet skulle møte norske kolleger for å utveksle informasjon og diskutere arbeidsmåter. Sammen med akademiets representanter møtte Vershinina og Larina Likestilings- og diskrimineringsombudet, Barneombudet, Utenriksdepartementet og Sivilombudsmannen.

Prosjektleder Eugenia Khoroltseva og daglig leder Lillian Hjorth var i Nisnjij Novgorod, Russland, fra 10. til 14. oktober. Menneskerettighetsakademiets representanter hadde møter med regionens menneskerettighetsombud, barneombud og kompetansesenteret for etterutdanning av lærere, i tillegg til flere uavhengige organisasjoner. Formålet med reisen var å vurdere mulighetene for å etablere et prosjekt for menneskerettighetsundervisning i regionen.  

Siste nytt