Fra og med 4. til 8. november kurses 25 lærere i Kaliningrad, Russland, i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og deltakende pedagogikk. Kurset er et samarbeid mellom den russiske organisasjonen Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva) og Menneskerettighets-akademiet (MRA), og støttet av Menneskerettighetsombudet i regionen. Kursledere er Eugenia Khoroltseva (MRA) og Vsevolod Lukhovitsky (Youth Center). I tillegg har lærere, som har deltatt på tidligere kurs i regi av organisasjonene, ansvar for deler av undervisningen. På bildet er en av lærerne i aksjon. Program

26 studenter og lærere på Tsjernahovsk pedagogiske høgskole utenfor Kaliningrad, Russland, deltok på et kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse fra 15. til 18. november. Kurset ble organisert av Menneskerettighetsakademiet (MRA) i samarbeid med Youth Center for Human Rights and Legal Culture. Kursledere var Eugenia Khoroltseva (MRA) og Vsevolod Lukhovitsky. Som fremtidige lærere og sosialarbeidere er kunnskap om det internasjonale menneskerettighetssystemet vesentlig for studentene og de ga uttrykk for at kurset var meget nyttig. Studentene fremhevet kunnskap om Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, FN-systemet, barns rettigheter og det sivile samfunn, som særlig viktige temaer. Program

Menneskerettighetsakademiet får besøk av syv studenter og dekanen ved journalistfakultetet i Kaliningrad, Russland fra 31. januar til og med 4. februar. Studentene har tidligere deltatt på fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse som akademiet, i samarbeid med Avdeling for mediefag på Høgskolen i Volda, har organisert i Kaliningrad. Etter to dager i Oslo, der delegasjonen blant annet skal besøke Norsk journalistlag og Nobels fredssenter, reiser russerne sammen med Menneske-rettighetsakademiets representanter til Volda for å gjennomføre en workshop i menneskerettigheter, der også norske journaliststudenter blir med. Russernes Norgesbesøk avsluttes med aktiv deltakelse på det årlige ytringsfrihetsseminaret på Høgskolen i Voldasom i år går av stabelen 3. og 4. februar. Bildet: Fra kurs i Kaliningrad mars 2010

Syv journaliststudenter og dekanen fra journalist-fakultetet på Kant-Universitetet i Kaliningrad, besøker Norge 31. januar til 4. februar. Studentene har tidligere deltatt på kurs i Kaliningrad som Menneskerettighetsakademiet (MRA) har organisert i samarbeid med Avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda. I Oslo skal delegasjonen besøke Norsk journalistlag og NRK. På tirsdag reiser de til Volda der de skal delta på en workshop i menneskerettigheter i regi av MRA, sammen med 14 norske journalist-studenter. Den 3. og 4. februar deltar alle på Høgskulens ytringsfrihetsseminar som i år stiller spørsmålet: Kan ytringsfrihet eksporteres? Seminaret vil særlig fokusere på situasjonen i Russland og Kina, og representanter fra blant annet Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Helsingforskomiteen, Utenriksdepartementet, Universitetet i Oslo og høgskolene i Volda og Oslo samt MRA, skal innlede. Prosjektet er støttet av Fritt Ord. Mer informasjon på Høgskolen i Volda

 Selv om flere russiske journalister er blitt drept de siste årene, tror morgendagens journalister at en positiv og  demokratisk utvikling er mulig i Russland. Dette gikk fram av intervjuet som NRK gjorde med journaliststudentene fra Kaliningrad da de ble intervjuet i forbindelse med sitt besøk i Norge i forrige uke. Syv studenter og dekanen ved fakultetet for journalistikk ved Kant-universitetet i Kaliningrad besøkte Oslo og Volda for å delta på workshop og seminar om ytringsfrihet organisert av henholdsvis Menneskerettighetsakademiet og Høgskulen i Volda. Hør sak med intervjuer på NRK RADIO  Les sak på NRK.NO   SE BILDER fra oppholdet

Siste nytt