Fra mandag 19. til og med fredag 23. november organiserte Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva) samt det statlige kompetanseinstituttet for etterutdanning (NIRO)  i Nisnji Novgorod, et kurs i flerkulturell forståelse og menneske-rettigheter for 25 historie- og samfunnsfaglærere. Lillian Hjorth var til stede i Nisnij Novgorod på vegne av akademiet. Tiltaket er støttet av menneskerettighetsombudet i regionen. Bildet er fra fjorårets kurs.

En gruppe på vel ti lærere i Kaliningrad, som tidligere har deltatt på Menneskerettighetsakademiets (MRA) kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse ble testet i sine kunnskaper 18. mai. Blant annet fikk de i oppgave å utforme undervisningsopplegg i utvalgte temaer innen menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Det var Svetlana Larina fra Menneskerettighetsombudets kontor i Kaliningrad samt Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva som vurderte lærernes besvarelser. I juni skal lærerne delta på et “Trainer-for trainer-kurs” i Moskva i regi av MR-akademiet og Youth Center for Human Rights and Legal Culture (Moskva). På bildet forbereder lærerne seg til å bli testet i kunnskap om menneskerettigheter og flerkulturell forståelse, samt gjennomføring av egne undervisningsopplegg.

 

Et tjuetalls lærere fra Kaliningrad og Ninsji Novgorod skal fra og med onsdag 21. august til og med søndag 25. august delta på et “trainer-for trainer” kurs i Moskva. Menneskerettighetsakademiet organiserer kurset i samarbeid med sin russiske partnerorganisasjon Youth Centre for Human Rights and Legal Culture. De rundt 20 deltakerne har tidligere gjennomført to fem-dagers kurs i flerkulturell forståelse og menneskerettigheter og fått opplæring i hvordan de selv kan undervise i temaene for egne elever på en god og aktiv måte. Akademiets representanter i Moskva er Gunn Bjørnsen og Lillian Hjorth. Les mer om akademiets arbeid med lærere i Russland.

I. og 2. juli 2013 organiserte Menneskerettighetsakademiet og Youth Centre for Human Rights and Legal Culture (Moskva) den internasjonale konferansen "Human Rights Education in Russia: Status and challenges" i St.Petersburg, Russland. Deltakere var lærere fra ulike regioner i Russland, samt noen av de fremste internasjonale, russiske og norske ekspertene på fagområdet. Konferansen ble åpnet av menneskerettighetsombudet i St. Petersburg Alexander Shislov og den norske generalkonsulen Rune Aasheim. Menneskerettighetsombudet i St.Petersburg skrev om Konferansen på sine hjemmesider. Den ble også omtalt på European Ombudsmans hjemmeside

I samarbeid med den russiske organisasjonen Youth Center for Human Rights and Legal Culture, organiserer Menneskerettighetsakademiet denne uka  et fem-dagers kurs for tyve lærere i Kaliningrad. På timeplanen står menneskerettigheter og flerkulturell forståelse og hvordan lærerne kan undervise i temaene ved hjelp av aktive deltakende metoder. Det er andre gang lærergruppen deltar på kurs i regi av organisasjonene. I mai skal de eksamineres, før de som ønsker det, skal delta på et "trainer for trainer" kurs med lærere fra Nizhnij Novgorod. Målet med opplæringen er at lærerne skal gi mer og bedre undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse til elevene på sine skoler. 

Siste nytt