- Det er inspirerende at så mange sentrale museer, sentre og minnesteder i Norge arbeider med å formidle demokratiske og menneskerettslige verdier, sa daglig leder Lillian Hjorth etter å ha innledet på seminaret "Demokrati og menneskerettighetslæring på museum" på Eidsvoll den 10. november. Seminaret foregikk på Wergelands hus, det moderne publikumssenteret ved Eidsvollsbygningen, og målsettingen var å bygge nettverk mellom institusjonene, samt presentere gode eksempler på hvordan god demokrati- og menneskerettighetslæring kan skje. Blant flere som presenterte utstillinger og prosjekter var representanter fra Demokratisenteret Eidsvoll 1814, Nobels Fredssenter, Falstadsenteret og HL-senteret. I sitt innledende foredrag redegjorde Hjorth for det hun mener er suksessfaktorer for god demokrati- og menneskerettighetsformidling. Hun anbefalte også museene å samarbeide med akademiske og frivillige miljøer som arbeider med menneskerettslige spørsmål.  

   

Program

INNLEDENDE FOREDRAG:  

 • Potensielle rom - museum og utdanning til demokratisk medborgerskap 
  Ved Grete Boe Thuestad, Eidsvoll 1814
 • Menneskerettighetsundervisning i praksis
  Ved Lillian Hjorth, Menneskerettighetsakademiet
 • Trusler mot demokratiet
  Ved Øyvind Østerud, Demokratiprogrammet/Universitetet i Oslo 

PRESENTASJON OG FILMVISNING I DEMOKRATISENTERET, WERGELANDS HUS    

PRESENTASJONER AV PROSJEKTER/UTSTILLINGER 

 • Be Democracy - Erfaringer med utstillingen og undervisningsopplegget
  Ved Liv Astrid Sverdrup og Toril Rokseth, Nobels Fredssenter
 • Bruk av museer og minnesteder i demokrati- og menneskerettighetsundervisning. Noen betraktninger og praktiske eksempler
  Ved Tone Jørstad og Sanna Bratland, Falstadsenteret 
 • Presentasjon ved formidlingsavdelingen ved HL senteret  

SAMARBEIDSMULIGHETER - IDEMYLDRING

Innledning ved Marie Skoje og Hans Philip Einarsen, Kulturrådet.

Idemyldring og diskusjoner om ulike samarbeidsmuligheter. Samtale om utvikling av nettverk. 

OMVISNING I EIDSVOLDSBYGNINGEN 

Det var godt oppmøte blant studentene da Natur og ungdom inviterte til seminar om situasjonen for ytringsfrihet og menneskerettigheter i Russland i går. Innledere var Dmitry Nesterov fra Aetas (Natur og ungdoms russiske søsterorganisasjon i Arkhangelsk), Aage Borchgrevink fra Helsingforskomiteen og Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva. Tilhørerne viste stor interesse og panelet fikk mange spørsmål. Khoroltseva fokuserte på den vanskelige pressefriheten. Les hennes punktnotat fra seminaret. Bildet: Dmitry Nesterov, Eugenia Khoroltseva og Aage Borchgrevink

Falstadseminaret 9. oktober har valgt å ha forsoningsprosesser og menneskerettighetsarbeid i Bosnia-Hercegovina som tema. Forelesere er Selma Gasi(GARIWO, Sarajevo), Enver Djuliman (Helsingforskomiteen), Steinar Bryn (Nansen Dialog) ogLillian Hjorth (Menneskerettighetsakademiet). Les mer

Fremdeles vitner ruinene i Bosnia-Hercegovina om vanskelige forsoningsprosesser. Og det var nettopp forsoningsarbeid og interetnisk dialog i Bosnia som sto på dagsorden på Falstadsseminaret i går. De rundt 70 deltakerne fikk høre om landet der de etniske og religiøse skillelinjene fremdeles er meget sterke. Eksempelvis har mange skoler atskilt under-visning for barn med ulik etnisitet. På denne bakgrunn blir det desto viktigere å fremheve den innsatsen mange aktører gjør med forsonings- menneskerettighets- og dialogarbeid. Forelesere var: Enver Djuliman (Helsingforskomiteen), Selma Gasi (Garden of the Rightous), Steinar Bryn (Nansen-skolen) og Lillian Hjorth (Menneskerettighets-akademiet). Les programmet

Hvilke røster høres i det offentlige rom? hvilket ansvar har pressen for at minoriteter og marginaliserte grupper kommer til orde?    Årets ytringsfrihetsseminar ved Avdeling for mediefag handler om de gruppene som i liten grad deltar i det offentlige politiske, sosiale og kulturelle debatten, forklarer Gunn Bjørnsen.  Bjørnsen, som tar doktorgrad med temaet "Multikulturalitet i journalistikken" ved Høyskolen i Volda, er styreleder i Menneskerettighetsakademiet. Les  programmet

Siste nytt