Det ble intensive økter for elevene i niende klasse på Fjellsrud skole på Lørenskog da de deltok på Menneskerettighetsakademiets workshop om flerkulturell forståelse fredag 21. mai. Formålet var å invitere de unge med i en diskusjon rundt rettferdighet og, gjennom konkrete øvelser, bevisstgjøre på mekanismer som kan føre til diskriminering og rasisme. Til høsten skal noen av ungdommene delta på Aktive Fredsreisers dokumentasjonsreiser til de historiske konsentrasjonsleirene på kontinentet, og for disse elevene fungerte workshopen som en forberedelse til turen. Bildet viser elevene mens de gjør figurøvelsen, der poeng er å illustrere at vi mennesker, gjennom vår kommunikasjon og kontakt, påvirker og former hverandre. Da blir det opp til hver enkelt av oss hvordan vi velger å bruke denne påvirkningskraften.

Menneskerettigheter sto i fokus på Lena videregående skole torsdag 21. oktober. Til sammen 40 elever, som tar fagene "politikk og menneskerettigheter" og "rettslære", deltok på  under-visningsopplegget som ble ledet av daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth og førsteamanuensis på Høgskolen i Buskerud Lars Petter Soltvedt. Elevene hadde forberedt seg godt. De lyttet interessert til foredrag og deltok i øvelser og gruppearbeid med stor entusiasme. Både FN-systemet, det europeiske systemet og situasjonen i Norge ble belyst. Det var andre gang Menneskerettighets-akademiet var faglig ansvarlig for "menneskerettighetsdag" på Lena.

Den 9. november fikk rettslære-elevene på Fagerborg videregående skole faglig påfyll om menneskerettigheter, da daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth var på besøk. Hjorth fortalte om, og viste bilder fra, den spennende prosessen der statene i FN forhandlet seg frem til Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948). Også FNs system for å fremme og beskytte menneskerettighetene ble redegjort for. Elevene var svært ivrige og stilte mange spørsmål om tortur, dødsstraff og religion, men ikke minst hvorfor det er så stor avstand mellom de vakre ordene i konvensjonene og virkelighetens praksis.

Menneskerettighetsakademiet besøkte Nydalen videregående skole torsdag 16. januar med et to-timers foredrag om menneskerettigheter. Fokuset var på prosessen omkring utarbeidelsen av Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og hvordan internasjonale menneskerettighetskonvensjoner kan styrke situasjonen for menneskerettighetene. Den interesserte gjengen "Politikk og menneskerettigheter"elever stilte gode spørsmål og hadde mange kommentarer. En bra dag! Vi kommer gjerne igjen. Les om Menneskerettighetsakademiets skolebesøk.


Vel tyve elever fra Sandnes videregående skole besøkte Oslo i forrige uke. I tillegg til å besøke UD, Stortinget, Nobels Fredsenter og Kirkens Nødhjelp,  deltok ungdommene fredag 17. februar på et to-timers undervisningsopplegg opplegg i regi av Menneskerettighetsakademiet. Den korte workshopen inneholdt to øvelser om identitet og gruppedannelse, der de unge selv deltok ute på gulvet, samt en plenumsdiskusjon om flerkulturell forståelse i det norske samfunnet. To spennende timer med engasjerte ungdommer!

Siste nytt