Mandag fikk 3.klassingene i rettslære på Fagerborg videregående skole i Oslo, en litt annerledes forelesning. På besøk var daglig leder i Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth for å gi en innføring i menneskerettigheter.

I løpet av to timer fikk de 22 ungdommene blant annet høre om menneskerettighetene sett i et historisk perspektiv. Hvordan FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble utarbeidet og hvordan organisasjonen senere har utviklet menneskerettighetskonvensjoner som er juridisk bindende for statene, sto på dagsorden. Konkrete eksempler fra Norge og verden ble presentert, likeledes fakta om landenes oppslutning om menneskerettighetene. Elevene stilte mange spørsmål: Hva med stater som bryter rettighetene, finnes noen sanksjonsmuligheter?

Axel Woxholth og Stian Kavli var inspirerte etter forelesningen.

 

- Dette var utrolig interessant, det ga oss en bedre forståelse av verdenssamfunnet, sa de to etter foredraget.  Kavli og Woxholth mener akkurat dette budskapet er viktig å få frem til ungdom for å forhindre fremmedfrykt, og understreker at det var inspirerende med besøk utenfra.

-Veldig viktig med eksterne foredragsholdere som har bredere kunnskap på dette feltet enn lærerne. Dette er en ressurs som alle elever burde få.

Vil anbefale til andre skoler

Det er andre gangen rettslærer Sverre Bjørnstad inviterer akademiet til Fagerborg videregående skole.

-Foredraget gir en dybde på detaljene rundt menneskerettighetene og hvordan de ble til. Det ville tatt for lang tid for meg selv å sette meg inn i, sier Bjørnstad.

Læreren mener det er viktig at elevene får et helhetlig bilde av menneskerettighetene og FN.

-Er dette noe du vil anbefale til andre skoler?

-Ja, absolutt fordi det er et foredrag som aktiverer elevene. Det gir også et litt annet syn på menneskerettighetene, forteller Bjørnstad.

Kunnskapsrike elever

Daglig leder i Menneskerettighetsakademiet, Lillian Hjorth, tror det kan være en fordel at hun har en annen kompetanse enn lærerne.

-Som menneskerettighetsorganisasjon og aktivister har vi en annen tilnærming enn lærerne. Vi har kunnskap fra bakken, men også lang erfaring med undervisning. Vi bruker dokumentariske bilder, dialog og elevens egen kunnskap fordi det vet vi funker, sier Hjorth.

Hun legger til at elevene på Fagerborg kom med flere spennende innspill.

-Dette var en veldig fin gruppe som kunne masse og var interesserte. Det er veldig inspirerende for oss, forteller den daglige lederen som håper at hun klarte å motivere noen av elevene i rettslæreklassen.

 Axel Woxholth og Stian Kavli er enige om at denne forelesningen har gjort inntrykk.

-Dette kommer vi til å diskutere videre. Vi som er unge i Norge har en mulighet til å gjøre en endring, vi lever i et land hvor våre rettigheter eksisterer. Vi har et ansvar til å gjøre noe med det vi har lært, avslutter de.

Rundt tretti elever på Fagerborg videregående skole lærte om Verdenserklæringen om menneskerettighetene og hvilke mekanismer som finnes i FN for å beskytte menneskerettighetene, da Menneskerettighetsakademiet den 6. mars var invitert til skolen for å holde foredrag. Elevene som fikk glede av dobbelttimen, var rettslæreelevene, samt elever som har faget politikk og menneskerettigheter. Ungdommene var svært interesserte og stilte mange spørsmål. En bra dag! Det var tredje gang akademiet var invitert til skolen for å gjennomføre dette undervisningsopplegget. 

Les på skolens egen hjemmeside

Nygård skole er en av landets største, og flesteparten av de 1700 elevene er minoritetsspråklige. 26. februar skal Menneskerettighetsakademiet ved Lillian Hjorth kurse 35 av skolens lærere. Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering ligger som "en paraply" over det meste av hva Nygård skole driver med og kulturforståelse er ett av områdene der lærerne ønsker kompetanseheving. I tillegg til foredrag vil Hjorth presentere og lede flere aktiviteter som fokuserer på viktige sider ved menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Hensikten er at lærerne selv skal bruke øvelsene i ettertid. 

Danvik folkehøyskole i Drammen har en kreativ og engasjert elevmasse. Fra januar til og med april i år, organiserer ungdommene en rekke aktiviteter for å samle inn penger til barn og unge i Aserbajdsjan i Kaukasus.Det var blant annet i denne forbindelse at Menneskerettighetsakademiet var invitert til å holde foredrag lørdag 14. februar. Rundt 100 ungdommer fikk høre Lillian Hjorth fortelle om hvordan arbeid for menneskerettigheter bidrar til positiv samfunnsendring. Og det skulle vise seg at de unge kunne en hel del fra før. Da de innledningsvis fikk se en rekke historiske og nåtidige bilder fra inn- og utland, visste de godt hvilke rettigheter det dreide seg om. Fordi Danvik er en "medieskole", ble også ytringsfriheten berørt og diskutert. En fin formiddag! Les om skolen og Aserbajdsjan-prosjektet her 

LES ARTIKKELEN som Solfrid Therese Nordbakk, elev ved Danvik, skrev etter besøket

Eugenia Khoroltseva hadde stand om Menneskerettighetsakademiet på Nesbru videregående skole i anledning Operasjon Dagsverk 2009. Flere av Nesbruelevene deltok i september i år på Menneskerettighetsakademiets fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for norsk ungdom og asylsøkerungdom på Hvalstad asylmottak utenfor Oslo. I anledning internasjonal dag var akademiet derfor invitert til skolen for å informere om virksomheten. Khoroltseva fikk mange spørsmål om arbeidet fra elever og lærere, særlig i forhold til vår innsats vedrørende enslig mindreårige asylsøkere. Også Amnesty og lokale organisasjoner hadde stand på Nesbru i anledning internasjonal dag. Dagen følges opp av Operasjon Dagsverks aksjonsdag 29. oktober der elevene skal samle inn penger. Pengene skal i år gå til to yrkesskoler: en i Ramallah og en i Jerusalem. Prosjektene organiseres av Kirkens Nødhjelp. Lykke til med det viktige arbeidet! Se bilder fra internasjonal dag på Nesbru

Siste nytt