Hvilke røster høres i det offentlige rom? hvilket ansvar har pressen for at minoriteter og marginaliserte grupper kommer til orde?    Årets ytringsfrihetsseminar ved Avdeling for mediefag handler om de gruppene som i liten grad deltar i det offentlige politiske, sosiale og kulturelle debatten, forklarer Gunn Bjørnsen.  Bjørnsen, som tar doktorgrad med temaet "Multikulturalitet i journalistikken" ved Høyskolen i Volda, er styreleder i Menneskerettighetsakademiet. Les  programmet

Siste nytt