Compendium of Good Practice publisert

des 14, 2009

Nå er det mulig å laste ned kompendiet om god menneskerettighetsundervisning i skolen. Publikasjonen er utgitt av UNESCO, Europarådet, OSSE og FNs Høykommissær for menneskerettigheter. Boka "Bygg broer, ikke murer" skrevet av Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth og Helsingfors-komiteens Enver Djuliman, er en av  101 eksempler på god menneskerettighetsundervisning som blir presentert i kompendiet (pdf)  

Siste nytt