Workshop i Fredrikstad

nov 16, 2009

Menneskerettighetsakademiet ved Lillian Hjorth holdt en tre timer lang workshop i menneske-rettigheter på kursledersamlingen til Østfold fylkeslag av Human-Etisk Forbund lørdag 14. november. De 20 deltakere, som representerer fem lokallag, leder alle grupper av ungdommer som skal konfirmeres. Et viktig tema som de unge skal lære om er menneskerettigheter. Workshopen inneholdt gruppearbeid, foredrag og en spennende dialogøvelse. Deltakerne var svært fornøyde etter avsluttet undervisning og ga uttrykk for at de hadde lært mye. Hvert av  lokallagene kjøpte inn et eksemplar av boken "Bygg broer, ikke murer", som inneholder rundt hundre konkrete øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Boken er et ypperlig redskap i konfirmasjonsundervisningen. 

Siste nytt