Kurs i menneskerettigheter for lærere fra Oppland

okt 26, 2009

Rundt 25 lærere fra videregående skoler i Oppland deltok på et to-dagers kurs i menneske-rettigheter 22. og 23. oktober. Kurset foregikk på Lillehammer hotell og kursledere var Lillian Hjorth og Lars Petter Soltvedt. De fleste av lærerne underviser i samfunnsfag, men også andre fag var representert. På programmet sto både menneskerettighetenes historie, FN-systemets gjennomføringsmekanismer samt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og film om Europa-domstolen i Strasbourg. I tillegg til foredrag, besto undervisningen av gruppearbeid, øvelser og diskusjoner. Lærerne var meget engasjerte og kurset ble interessant og lærerikt for både deltakere og kursledere. Kurset fikk meget gode evalueringer. SE KURSBROSJYRE   SE BILDER

Siste nytt