Compendium of Good Practice

okt 03, 2009

-- Jeg er både stolt og glad! sier Lillian Hjorth i forbindelse med lanseringen av det internasjonale kompendiet Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice 2. oktober i Warsawa. Boken "Bygg broer, ikke murer", som Lillian Hjorth har skrevet sammen med Enver Djuliman i Helsingforskomiteen, er ett av virkemidlene i kompendiet. -- Anerkjennelsen av "Bygg broer" er svært gledelig. Det er viktig at metodikk og kunnskap blir spredt og at denne type undervisning blir fremhevet som et vesentlig redskap for demokratiutvikling og fred. Kompendiet, som er utgitt av FNs Høykommissær for menneskerettigheter, OSCE, UNESCO og Europarådet, består av 101 virkemidler for god menneskerettighetsundervisning. Les pressemeldingen fra OSSE/ODIHR Les mer på HREAs Les kompendiet (PDF) Les om Bygg broer, ikke murer 

Siste nytt