Print this page

Helsinki: Nordisk møte om undervisning

sep 30, 2009

1. og 2. oktober møtes et tyvetalls representanter fra Europarådet og de nordiske landenes utdanningsinstitusjoner, for å diskutere situasjonen for undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap i skolesystemene i Norden. På møtet, som organiseres av finske utdanningsmyndigheter, skal Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjorth holde innlegg om gode eksempler på slik undervisning i Norge.