Kurs for russisk og norsk ungdom i Tromsø

sep 27, 2009

Rundt 20 russiske og norske ungdommer deltok på et kurs som Den norske Helingforskomité organiserte i Tromsø 26. til 30. september. Søndag den 27. september var Lillian Hjorth ansvarlig for undervisningen. Ungdommene, som kom fra videregående skoler i Arkhangelsk og Tromsø var svært dyktige og interesserte og mange temaer ble berørt i løpet av dagen inkludert: hva som kan sies å være grunnleggende behov som alle mennesker deler; FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter; hvordan FN-systemet kan fremme og beskytte menneskerettighetene; Det europeiske menneskerettighetssystemet samt situasjonen i Norge. En innholdsrik dag både for deltakere og underviser!  

Siste nytt