Aung San Suu Kyi og alle oss andre

jun 15, 2009

 "Der det finnes brudd på menneskerettighetene finnes også de som kjemper mot dem. Individer og grupper som ikke kompromisser med autoritære makthavere, men som våger å utfordre og heve sine stemmer. Enkelte av dem kjenner vi alle: Nelson Mandela, Martin Luther King, Andrej Sakharov og vår egen tids heltinne Aung San Suu Kyi. Fellesnevneren er at deres kamp har vært lang og at den har kostet. Mandela satt 27 år i fengsel før han ble den første demokratisk valgte president i Sør-Afrika, King ble drept, Sakharov ble forvist og Suu Kyi har sittet 13 av de siste 19 årene i husarrest i Burma, voktet av militær-juntaens soldater. Det er ikke bare internasjonalt anerkjente menneskerettighetsforkjempere som erfarer personlige omkostninger som følge av sin innsats. Det finnes tusenvis av aktivister som hver dag og ofte under tøffe forhold, kjemper for frihet, demokrati og menneskerettigheter (...)". Les resten av daglig leder Lillian Hjorths menneskerettighetsspalte i Fri Tanke 2/2008 (pdf s.29)

Siste nytt