Print this page

Asylsøkerbarns rettigheter

jun 03, 2009

4. juni deltar representanter fra Menneskerettighetsakademiet (MRA) på Redd Barnas fagseminar om asylsøkerbarns rettigheter. FNs Barnekonvensjon sier at barn og unge har rett til å få vite om sine rettigheter. I artikkel 42 heter det at statene, gjennom egnede og aktive tiltak, skal påta seg å "gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser kjent både for voksne og barn". Menneskerettighets-akademiet ønsker å bidra til at asylsøkende barn og unge får slik kunnskap og har derfor organisert flere kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for enslig mindreårige asylsøkere på Hvalstad asylmottak. Ytterligere kurs er planlagt. Bildet: Fra kurs for enslig mindreårige asylsøkere på Hvalstad