Asylsøkerbarns rettigheter

jun 03, 2009

4. juni deltar representanter fra Menneskerettighetsakademiet (MRA) på Redd Barnas fagseminar om asylsøkerbarns rettigheter. FNs Barnekonvensjon sier at barn og unge har rett til å få vite om sine rettigheter. I artikkel 42 heter det at statene, gjennom egnede og aktive tiltak, skal påta seg å "gjøre konvensjonens prinsipper og bestemmelser kjent både for voksne og barn". Menneskerettighets-akademiet ønsker å bidra til at asylsøkende barn og unge får slik kunnskap og har derfor organisert flere kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for enslig mindreårige asylsøkere på Hvalstad asylmottak. Ytterligere kurs er planlagt. Bildet: Fra kurs for enslig mindreårige asylsøkere på Hvalstad

Siste nytt