Print this page

Wergelandsenteret åpnet

mai 28, 2009

Menneskerettighetsakademiet gratulerer Wergeland-senteret med den formelle åpningen i dag og i morgen. Økt kunnskap og bevissthet rundt menneskerettigheter, demokrati og flerkulturell forståelse er grunnleggende for barn og unge i dagens Europa og helt nødvendig for å sikre en fredelig utvikling. Senteret, som har fått sitt navn etter dikteren og menneskerettighetsforkjemperen Henrik Wergeland, har store oppgaver foran seg. Det skal drive forskning og tilby etter- og videreutdanning for lærere og lærerutdannere fra hele Europa. Det er å håpe at senteret, som etter hvert skal holde hus i Villa Grande på Bygdøy, vil bli en viktig pådriver for å styrke opplæringen i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i skolesystemene i Europa og globalt. Wergelandsenterets hjemmeside