Finsk-russisk møte i Helsinki

mai 27, 2009

Den 25. og 26. mai ble en konferanse i regi av Finrosforum organisert for tredje år på rad i Helsinki, Finnland. Finrosforum er et samarbeid mellom  ikke-statlige organisasjoner i Finland og Russland og målet er å støtte initiativer for utvikling av demokrati og menneskerettigheter. Konferansen, som i år fokuserte på minoriteters rettigheter og demokrati i Russland, ble organisert i samarbeid med menneske-rettighetsgruppen i det finske parlamentet. Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva var i Helsinki: --- Utfordringer som ble tatt opp var problemer som religiøse, etniske og seksuelle minoriteter kan ha i forhold til utøvelsen av sivile og politiske rettigheter. Også situasjonen med politiske fanger ble fokusert. Mange beskrev forholdene som urovekkende og det ble vist til at personer som utøver samfunns-kritikk kan havne i fengsel. De anerkjente menneskerettighetsforkjemperne Mikhail Trepashkin (Kommisjon mot korrupsjon) og Elena Sannikova (Rett til liv) fortalte om enkeltmenneskers historier og fikk mye oppmerksomhet fra publikum og medier. Les mer påFinrosforum 

Siste nytt