Norge i FNs Menneskerettighetsråd

mai 13, 2009

-- Selv om FNs Menneskerettighetsråd har vært gjenstand for mye kritikk, er det viktig at Norge nå er valgt inn, sier daglig leder Lillian Hjorth i forbindelse med avstemningen som fant sted i går. Kritikken mot rådet har i stor grad handlet om at land med dårlig menneskerettighetsrykte også er blant medlemmene. --- Sammensetning gjenspeiler at verden ikke er perfekt, men desto viktigere er det at land som Norge søker å påvirke, sier Hjorth. I en pressemelding fra utenriksdepartementet uttaler utenriks-ministerJonas Gahr Støre at Norge vil bruke sin stemme til å påtale grove brudd på menneskerettighetene i undertrykkende regimer som ikke viser vilje til samarbeid eller forbedring. Les pressemeldingen. Les også Hjorths artikkel Impotent Menneskerettighetsråd? (Fri Tanke s. 20) 

Siste nytt