Årbok om menneskerettigheter i Norge

mai 04, 2009

Norsk senter for menneskerettigheter har siden 2004 utgitt en årbok om menneskerettigheter i Norge som ledd i overvåkningen av menneskerettighetssituasjonen i Norge. Den 23. april ble årboken for 2008 lansert. Les mer på Norsk Senter for menneskerettigheter sine hjemmesider, der du også kan laste ned årboken.

Siste nytt