Oppfølging av russiske lærere

mar 29, 2009

- Dette er veldig viktig informasjon for barn og unge i dagens Russland! var konklusjonen fra de 25 lærerne som deltok på fordypningskurset i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse som Menneskerettighetsakademiet organiserte med sin russiske partner Youth Center for Human Rights and Legal Culture i kystbyen Svetlogorsk i Kaliningrad 23-27 mars. Tiltaket, som er støttet av menneskerettig-hetsombudet i regionen, er en oppfølging av kurset som partnerne organiserte i fjor. Med oppfølgingen har lærerne fått ytterligere kunnskap til å undervise i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse ved hjelp av moderne deltakende pedagogiske metoder. Det er et mål at lærerne, gjennom fjernundervisning det neste halvår, skal videreutvikle sin kompetanse Eugenia Khoroltseva og Lillian Hjorth underviste på vegne av Menneskerettighetsakademiet. Les programmetInformasjon om kurset er lagt ut på disse russiske websidene: Det russiske undervisningsdepartementet  Skoleportalen for Kaliningradregionen  Ressursfond (NGO) i Kaliningrad Se BILDER på Menneskerettighetsombudets hjemmeside

Siste nytt