Det finnes regler i krig. Hvorfor blir de ikke fulgt?

mar 25, 2009

Med fortsatt ferske bilder av drepte palestinske barn på netthinnen, kan spørsmålet stilles om hva som er poenget med å ha regler for krig når de tilsynelatende ikke fungerer? Slik innleder daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth sin menneskerettighetsspalte i siste utgave av Fri Tanke. Artikkelen forklarer hva som menes med internasjonal humanitær rett og drøfter hvorfor regel-verket så ofte kommer til kort i situasjoner av krig og konflikt: Internasjonal humanitær rett er regler som gjelder i krigssituasjoner. I likhet med menneskerettighetene er humanitærretten en del av folke-retten - de avtaler og den sedvane som eksisterer mellom statene i verdenssamfunnet. Siktemålet med humanitærretten, eller krigens folkerett som den ofte kalles, er å begrense lidelsene som forårsakes av krig og konflikt og beskytte og hjelpe ofrene så langt som mulig. Les resten av innlegget i Fri Tanke (s. 31 pdf-fil)

Siste nytt