8. mars 2009: Fortsatt kvinnekamp!

mar 08, 2009

Er det én ting den historiske kvinnekampen har vist, så er det at samfunn utvikles positivt når kvinner oppnår like rettigheter med menn. Men til tross for en god utvikling i mange land, inkludert Norge, finnes overveldende utfordringer: Mer enn én milliard mennesker lever i dyp fattigdom og et overveiende flertall av disse er kvinner. 80%  av flyktninger og internt fordrevne er kvinner og hvert eneste minutt dør en kvinne i forbindelse med svangerskap, abort og fødsel. Slik kunne vi fortsette å ramse opp tall som viser til systematisk forskjellsbehandling mellom kjønnene. På årets kvinnedag advarer FNs høykommissær Navi Pillay mot at finanskrisen skal gå ut over arbeidet for å forbedre forholdene: – If anything, the financial  crisis should be seen as an urgent reason to speed up the advancement of women's rights, and not as a reason to postpone fundamental legislative and policy improvements and imple-mentation until financially calmer times. The drive towards equal rights and equal opportunities is not a luxury, it is an economic must and the cornerstone of universal human rights Les uttalelsen. Se også Reuters bildeserie:Being a woman

Siste nytt