Ny rapport om menneskerettighetsundervisning

feb 19, 2009

The Moscow School of Human Rights, støttet av UNESCOs avdeling i Moskva, har nettopp utgitt rapporten "Human Rights Education in Russia". Dette er den første systematiske gjennomgangen av situasjonen for menneskerettighetsundervisning i Den russiske føderasjon. Utredningen dekker perioden fra begynnelsen av 1990-tallet og frem til idag, og tar for seg utviklingen og realiseringen av, samt utfordringer knyttet til, denne type opplæring i Russland. Les rapporten: Human Rights Education in Russia (pdf)   Russisk utgave

Siste nytt