Prosjekter i Gambia

jan 30, 2009

) I midten av januar var Menneskerettighetsakademiets (MRA) Gunn Bjørnsen, Eugenia Khoroltseva og Lillian Hjorth i Gambia for å planlegge undervisningsaktiviteter i forbindelse med byggingen av et nytt fredshus i hovedstaden Banjul. Det er Aktive Fredsreiser Peace Foundation og The University of The Gambia som eier huset som forhåpentligvis vil stå ferdig i løpet av inneværende år. I tilknytning til huset planlegger Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med lokale partnere, å utvikle kurs og andre opplæringstiltak i flerkulturell forståelse, afrikanske fredsperspektiver, menneskerettig-heter og konflikthåndtering. For dette formål ble det gjennomført en rekke møter, blant andre med representanter fra universitetet samt den panafrikanske organisasjonen "Institute for Human Rights and Development in Africa". Instituttet arbeider for å styrke det afrikanske menneskerettighetssystemet som blant annet er fundamentert i "The African Charter on Human and People's Rights". 

Siste nytt