Den viktige menneskerettsundervisningen

jan 20, 2009

I Dagsavisen 7. januar svarer Lillian Hjorth på kronikken som Hans Kolstad skrev om undervisning i menneskerettigheter 2. januar. Hun skriver: "Det er flott at flere interesserer seg for opplæring i menneskerettigheter. Imidlertid er det ikke bra når det spres en oppfatning av at menneskerettighetene er noe «ullent» og derfor lite egnet til å undervise i, slik filosof Hans Kolstad gjør med sitt innlegg 2. januar. Før det gir mening å tale om opplæring i menneskerettigheter, hevder Kolstad, må menneskerettighetsbegrepet gis et konkret innhold, slik at «det kan gjøres til fundament for sosialt ansvar uten noen form for diskriminering». Til Kolstad vil jeg si at menneskerettighetsbegrepet allerede har et konkret innhold og at et sentralt mål med undervisningen nettopp er å utvikle det sosiale ansvar." Les innlegget: Den viktige menneskerettsundervisningen  Les Kolstads kronikk 2. januar: Hvordan lære menneskerettigheter?

Siste nytt