Tilleggsprotokoll til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter vedtatt

jan 02, 2009

Den 10. desember 2008, på 60-års-dagen for Verdenserklæringen om menneskerettigheter, vedtok FNs generalforsamling tilleggsprotokollen til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). Protokollen åpner for at enkeltindivider og grupper kan ta sine klagesaker til internasjonale fora dersom de ikke får effektiv respons i forhold til økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i hjemlandet. Et tilsvarende system for sivile og politiske rettigheter ble etablert allerede i1966. En tilleggsprotokoll til ØKS har vært diskutert i FN i mange år, men har møtt motstand. Et argument har vært at bestemmelsene i ØSK er utformet som målsettinger, ikke som konkrete håndhevbare rettigheter. FNs vedtak om tilleggsprotokollen illustrerer at det internasjonale menneskerettighetssystemet utvikler seg. Med beslutningen sender FN et klart budskap til alle statsledere at økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter er grunnleggende i arbeidet for å motvirke fattigdom og strukturell diskriminering. I en verden der fremdeles 1 milliard mennesker mangler mat, er dette et vesentlig skritt fremover. Les protokollteksten

Siste nytt