Det skjer mye i Afrika både på godt og vondt. Fra å være et fjernt eksotisk kontinent streber de pulserende afrikanske samfunnene i dag etter å bli hørt, anerkjent og respektert. Det at Afrika er mye mer enn kakao, kan du lese om i det siste nummeret av Verdensmagasinet X. Utgaven tar for seg Vest-Afrika og Menneskerettighetsakademiets Eugenia Khoroltseva har bidratt som temaredaktør. 

Bestill VerdensmagasinetX her

Det skjer spennende ting i det vestafrikanske landet Gambia. I hovedstaden Banjul bygges et fredshus som skal huse undervisning og fredsaktiviteter. Eiendommen er en del av det lokale Universitetet og det er det nyetablerte Aktive Fredsreiser Peace Foundation som står som eier sammen med Universitetet. I samarbeid med disse, samt the African Insititute for Human Rights and Development, planlegger Menneskerettighetsakademiet flere prosjekter i tilknytning til huset, blant annet kurs og webside. For dette formål er medarbeiderne Eugenia Khoroltseva, Gunn Bjørnsen og Lillian Hjorth i Gambia fra 6. til 19. januar. Les omFredshuset i Sutikobas venners nyhetsbrev.Der står også historien om Momodou Jain som fikk utdannelse i Norge og som nå er viserektor på Universitetet i Gambia. 

) I midten av januar var Menneskerettighetsakademiets (MRA) Gunn Bjørnsen, Eugenia Khoroltseva og Lillian Hjorth i Gambia for å planlegge undervisningsaktiviteter i forbindelse med byggingen av et nytt fredshus i hovedstaden Banjul. Det er Aktive Fredsreiser Peace Foundation og The University of The Gambia som eier huset som forhåpentligvis vil stå ferdig i løpet av inneværende år. I tilknytning til huset planlegger Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med lokale partnere, å utvikle kurs og andre opplæringstiltak i flerkulturell forståelse, afrikanske fredsperspektiver, menneskerettig-heter og konflikthåndtering. For dette formål ble det gjennomført en rekke møter, blant andre med representanter fra universitetet samt den panafrikanske organisasjonen "Institute for Human Rights and Development in Africa". Instituttet arbeider for å styrke det afrikanske menneskerettighetssystemet som blant annet er fundamentert i "The African Charter on Human and People's Rights". 

I samarbeid med Det internasjonale judoforbundet og programmet Judo for fred, organiserer Menneskerettighetsakademiet et fire-dagers kurs i konflikthåndtering, menneskerettigheter og forsoning for judoinstruktører i Bujumbura, Burundi 12-15 oktober. De 25 instruktørene, som kommer fra ulike afrikanske land, arbeider til daglig med barn og unge. Formålet med kurset er å bevisstgjøre på hvordan kunnskap om konflikthåndtering, forsoning og menneskerettigheter kan bidra til å skape en fredskultur. Lillian Hjorth og Lars Petter Soltvedt er kursledere. En representant fra FNs kontor for sport og utvikling vil åpne kurset med et foredrag om FNs tusenårsmål og hvordan sport kan være et positivt bidrag i arbeidet.Les programmet

– Det ble en flott opplevelse! sier daglig leder Lillian Hjorth etter kurset i Bujumbura, Burundi 12.-15. oktober. Undervisningstiltaket, som var initiert av "Judo for Peace" i Det internasjonale judoforbundet, ved dets norske leder Jan Eirik Schiotz, ble gjennomført i samarbeid med judoforbundet i Burundi. Antoine Tardy fra FNs kontor for sport og utvikling var tilstede hele uken. I tillegg til at de 25 deltakende judo-instruktørene fra ulike afrikanske land fikk opplæring i menneskerettigheter og konflikthåndtering, fikk de erfare hvordan etablering av judoklubber på lokalt nivå kan bidra til å skape fred og forsoning blant barn og unge. – Det var fascinerende å se hvordan en systematisk satsning på etablering av judoklubber for barn og unge, inkludert funksjonshemmede, kan virke i forsoningens tjeneste, avslutter Hjorth. Les programmet  SE BILDER

Siste nytt