Danvik folkehøyskole i Drammen har en kreativ og engasjert elevmasse. Fra januar til og med april i år, organiserer ungdommene en rekke aktiviteter for å samle inn penger til barn og unge i Aserbajdsjan i Kaukasus.Det var blant annet i denne forbindelse at Menneskerettighetsakademiet var invitert til å holde foredrag lørdag 14. februar. Rundt 100 ungdommer fikk høre Lillian Hjorth fortelle om hvordan arbeid for menneskerettigheter bidrar til positiv samfunnsendring. Og det skulle vise seg at de unge kunne en hel del fra før. Da de innledningsvis fikk se en rekke historiske og nåtidige bilder fra inn- og utland, visste de godt hvilke rettigheter det dreide seg om. Fordi Danvik er en "medieskole", ble også ytringsfriheten berørt og diskutert. En fin formiddag! Les om skolen og Aserbajdsjan-prosjektet her 

LES ARTIKKELEN som Solfrid Therese Nordbakk, elev ved Danvik, skrev etter besøket

Eugenia Khoroltseva hadde stand om Menneskerettighetsakademiet på Nesbru videregående skole i anledning Operasjon Dagsverk 2009. Flere av Nesbruelevene deltok i september i år på Menneskerettighetsakademiets fem-dagers kurs i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse for norsk ungdom og asylsøkerungdom på Hvalstad asylmottak utenfor Oslo. I anledning internasjonal dag var akademiet derfor invitert til skolen for å informere om virksomheten. Khoroltseva fikk mange spørsmål om arbeidet fra elever og lærere, særlig i forhold til vår innsats vedrørende enslig mindreårige asylsøkere. Også Amnesty og lokale organisasjoner hadde stand på Nesbru i anledning internasjonal dag. Dagen følges opp av Operasjon Dagsverks aksjonsdag 29. oktober der elevene skal samle inn penger. Pengene skal i år gå til to yrkesskoler: en i Ramallah og en i Jerusalem. Prosjektene organiseres av Kirkens Nødhjelp. Lykke til med det viktige arbeidet! Se bilder fra internasjonal dag på Nesbru

Det ble intensive økter for elevene i niende klasse på Fjellsrud skole på Lørenskog da de deltok på Menneskerettighetsakademiets workshop om flerkulturell forståelse fredag 21. mai. Formålet var å invitere de unge med i en diskusjon rundt rettferdighet og, gjennom konkrete øvelser, bevisstgjøre på mekanismer som kan føre til diskriminering og rasisme. Til høsten skal noen av ungdommene delta på Aktive Fredsreisers dokumentasjonsreiser til de historiske konsentrasjonsleirene på kontinentet, og for disse elevene fungerte workshopen som en forberedelse til turen. Bildet viser elevene mens de gjør figurøvelsen, der poeng er å illustrere at vi mennesker, gjennom vår kommunikasjon og kontakt, påvirker og former hverandre. Da blir det opp til hver enkelt av oss hvordan vi velger å bruke denne påvirkningskraften.

I norske skoler og barnehager finnes det barn fra alle verdenshjørner og de ansattes hverdag er full av flerkulturelle gleder og utfordringer. Menneskerettighetsakademiet har utviklet en workshop i flerkulturell forståelse skreddersydd for ansatte i  skoler og barnehager. Hvorfor ikke la workshopen bli en del av den neste planleggingsdagen? Gode evalueringer! Les brosjyren   

Menneskerettigheter sto i fokus på Lena videregående skole torsdag 21. oktober. Til sammen 40 elever, som tar fagene "politikk og menneskerettigheter" og "rettslære", deltok på  under-visningsopplegget som ble ledet av daglig leder i Menneskerettighetsakademiet Lillian Hjorth og førsteamanuensis på Høgskolen i Buskerud Lars Petter Soltvedt. Elevene hadde forberedt seg godt. De lyttet interessert til foredrag og deltok i øvelser og gruppearbeid med stor entusiasme. Både FN-systemet, det europeiske systemet og situasjonen i Norge ble belyst. Det var andre gang Menneskerettighets-akademiet var faglig ansvarlig for "menneskerettighetsdag" på Lena.

Siste nytt